T.C. SİİRT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/215

MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE ŞEHİRCLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Siirt İli, Merkez İlçesi, Evren Mahallesinde bulunan 884 ada 1 parsel, 885 ada 1 ve 2 parsel, 874 ada 4 parsel, 875 ada 1 parsel, 247 ada 26 parsel sayılı taşınmazların hissedarı Ali oğlu Abde hakkında Siirt Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2011/603 Esas, 2011/871 Karar sayılı ilamı ile kayyımlık kararı verilmesine rağmen ilgililerin ortaya çıkmadığı, haber de alınamadığı ve mirasçıların da bugüne kadar ortaya çıkmadığı anlaşılmakla, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 588.maddesinde "sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen miras payı on yıl resmen yönetilirse ya da malvarlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, Hazine'nin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilir" hükmü gereğince Siirt İli, Merkez İlçesi, Evren Mahallesinde bulunan 884 ada 1 parsel, 885 ada 1 ve 2 parsel, 874 ada 4 parsel, 875 ada 1 parsel, 247 ada 26 parsel sayılı taşınmazın hissedarı Ali oğlu Abde'nin kendisi ya da mirasçılarının ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı mahkememiz dosyasına başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01912530