T.C. ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 03.09.2023 - 00:00

ESAS NO : 2023/415 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İstanbul İli, Şile İlçesi

MEVKİİ: Bozgaca Mah.

PARSEL NO: 67

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 310,27m2 alanlı taşınmazın tamamı

MALİKİN ADI VE SOYADI: ADNAN ÖZDEŞ, ALAATTİN ÖZDEŞ,AYŞİN AYDOĞDU, BANİYE ÖZDEŞ, CAHİT ECER, CAVİT ECER, CENGİZ AYDIN, ERDUVAN ECER, GÜNER TELLAL, HAKKI ECER, HALİT NACAR, HANİFE EKEN, HATİCE ORUÇ, İBRAHİM ECER, İSMAİL ÖZDEŞ, MEHMET ECER, MEHMET NACAR, MUSTAFA AYDIN, NECLA YILDIRIM , NİHAT ECER, SABİHA ÇAPANOĞLU, SALİM ÖZDEŞ, ŞEVKİ ÖZDEŞ, ŞÜKRAN ÇAVUŞ, ZEKİ ECER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/415 Esas sayısında dava açılmıştır.

1- Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabilecektir,

2- Husumet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilecektir,

3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir,

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Şile Şubesine yatırılacaktır.

5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/08/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01885612