Yayınlanma: 05.03.2024 - 00:00

T.C. SİLİFKE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/22 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucuaşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Mersin İli SilifkeİlçesiGazi Mahallesi 31Ada 7 parsel sayılı 346,00 m2 yüzölçümlü, Arsa Ana Taşınmaz nitelikli 6/120 Arsa paylıparselde kurulu katirtifakına göre4.kat5 nolu mesken niteliğindeki bağımsız bölümdür. Taşınmaz üzerinde yedi katlı bina bulunmaktadır. Gazi Mahallesi, 31 ada 7 numaralı parselde satışa konu taşınmaz 4. Kat 5. Bağımsız Bölüm numaralı mesken niteliğindedir.Herkattabirbirinden bağımsız iki ayrıbağımsızbölüm bulunmaktadır.Yapı, dışarıdan sıvalı veboyalıdır.BinagirişiAtatürk bulvarı üzerindendir. Apartman girişimerdiven vemerdiven sahanlığı karo mozaiktir.İçten vedıştan sıvalıdır.Apartmandaasansörmevcuttur. Bağımsız bölüm bulunduğubinanın kuzey, doğu ve güneycephesindeyeralmaktadır. Salon, mutfak, 3 oda, antre, hol, banyo ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz projesinde 127 m2alana sahiptir. Taşınmazın giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşap, pencereler ve balkon kapıları pvc den imaldir. Taşınmazın banyo ve wc zeminleri seramik, diğer tüm zeminleri karo kaplamadır. Mutfakta ahşap dolaplar ve mermer tezgah mevcuttur. İç duvar ve tavanları akrilik boyalıdır. Banyo ve wc duvarları tavana kadar seramik kaplamadır. Banyo içerisinde klozet, lavabo ve küvet mevcuttur. Balkon korkulukları demir doğramadan imaldir.

Adresi: Göksu Mahallesi Atatürk Bulvarı No.91 Kat. 4/5 Silifke / MERSİN

İmar Durumu: Taşınmaz 3. Derece Sit Alanı içerisinde olduğu, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında "Blok Nizam 7 Katlı" (BL-7), TAKS=0,40 ve KAKS=2.80 kentsel ve bölgesel iş merkezi alanı olarak tanımlı olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti: 2.032.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Sit Alanı Şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/04/2024 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati: 25/04/2024 - 11:01

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/05/2024 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati: 24/05/2024 - 11:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Mersin İli, Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi 31 ada 7 parsel, 346,00 M2 yüzölçümlü Arsa niteliğindeki 4/120 Arsa paylıparselde kurulu kat irtifakına göre Zemin Kat 16 nolu dükkan niteliğindeki bağımsız bölümdür. Taşınmaz Hastane Caddesine cepheli, Eski Hastane Binasına350 metre, Silifke Aile Sağlığı merkezine120 metre, Silifke Belediyesi Hizmet Binasına450 metre, Hükümet Konağına yaklaşık kuş uçuşu 250 metre mesafededir.Satışakonuzeminkat 16 nolu bağımsızbölümdükkan niteliğinde olupZemin +6 normal kat olmak üzeretoplamda7 katlı, ortamla oldukçaeski biryapıdayeranmaktadır. Üstkatlardameskenniteliğindebağımsızbölüm yeralırken zemin katındadükkan bodrum katlarda da depo niteliğindebağımsızbölümbulunmaktadır.Zemin kattabinagirişinegöresağ kol üzerindebatı yönündebulunan dükkandır. Keşif tarihi itibariyle giyim mağazası olarakkullanılmaktadır.Doğrudan Atatürk Bulvarınacephesi bulunmaktadır. Araçveinsan trafiğinin oldukça fazla olduğuveSilifke'nin en merkezi konumdayeralmaktadır. Bu yönü ileticaretin oldukçacanlı olduğubirbölgede yeralmaktadır. Geniş bir cam camekanı ve vitrini bulunmaktadır.Dış kapısı alüminyum kapı olup iç cephesigiyim mağazasınagöredekoreedilmiştir.Fiili durumdakullanılmakta olup giyim mağazası olarak kullanılması durumundaherhangi birtadilataihtiyaç duymadan kullanımınadevam edilebilir. Gerekprojesindegerekseyerindeyapılan ölçümlerdearsapatı dahil brüt 40,00m2 dir.

Adresi: Göksu Mahallesi Atatürk Bulvarı Zemin Kat No. 91/C Silifke / MERSİN

İmar Durumu: Parselin 3. Derece Sit Alanı içerisinde olduğu, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında "Blok Nizam 7 Katlı" (BL-7), TAKS=0,40 ve KAKS=2.80 kentsel ve bölgesel iş merkezi alanı olarak tanımlı olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti: 4.400.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Sit Alanı Şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/04/2024 - 10:41

Bitiş Tarih ve Saati: 25/04/2024 - 10:41

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/05/2024 - 10:41

Bitiş Tarih ve Saati: 24/05/2024 - 10:41

28/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN01994921