T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 21 Ekim 2023

Örnek No:55*

2016/450 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2016/450 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: 1- TAPU KAYDI

Silivri Tapu Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 22.11.2021 tarih, 3163458 sayılı tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Sancaktape Mevkii, 5081 ada, 3 parsel (eski Pirimehmet Paşa Mahallesi, Sancaktepe Mevkii, 219 ada, 3 parsel sayılı) 345,49m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Bahçeli İkiz Dubleks Mesken Vasıflı taşınmazda 50/100 arsa paylı (2) bağımsız bölüm numaralı Dubleks Meskenin tamamının Hüseyin Dertop adına kayıtlı olduğu, taşınmazın tapu kaydında dosya haczi ile takyidat mevcut olduğu bildirilmiştir.

2- İMAR DURUMU

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilen 13.10..2021 tarih, 1247174 sayılı imar durum belgesine göre Mimarsinan Mahallesi 5081 ada, 3 parsel (eski K.M.Paşa Mahallesi 219 ada, 3 parsel) sayılı taşınmaz 03.12.1986 tasdik tarihli Silivri1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içinde konut alanında kalmakta olup, Taks:0.25, Kaks:0.50, Hmax:6.50m.-2 kat'tır. Yapı düzeni ayrık nizam olup, Ön Bahçe mesafesi 5 metre, Arka Bahçe mesafesi h/2, Komşu Bahçe mesafesi 3 metredir denilmiştir.

3- HUDUDU ve SAHASI 

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

4- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU 

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Silivri İlçesi, Mimarsinan (tapuda Pirimehmetpaşa) Mahallesi, Devrim Sokakta, tapunun 5081 ada, 3 parsel (eski 219 ada, 3 parsel) numarasında kayıtlı ve Devrim Sokaktan 23 dış kapı numaralı 345,49m2 alana sahip kat mülkiyeti tesisli bahçeli ikiz dubleks mesken vasıflı taşınmazda 50/100 arsa paylı (2) bağımsız bölüm numaralı dubleks mesken vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.

Mimarsinan Mahallesi, Devrim Sokak üzerinde bulunan ve bu sokaktan 23 dış kapı numarası alan parsel üzerinde ikiz tarzda, B.A.K sistemde, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş bodrum kat+ zemin kat+ 1 normal kat+ çatı katlı, iki bağımsız bölümlü bir adet villa şeklinde yapı bulunmaktadır. Mahallinde ve onaylı mimari projesine göre 2 bağımsız bölüm numaralı dubleks mesken Devrim Sokak cephesinde yer almaktadır. Mahallinde yapılan tespite göre çatı katıonaylı mimari projesinde bulunmamaktadır. Bodrum katında 45,00m2 alanlı kiler, çamaşırhane, iki oda, zemin katında 45,00m2 alanlı antre-hol, giriş, salon, mutfak, banyo-WC, teras mahalleri, 1.normal katında 45,00m2 alanlı antre-hol, üç oda, banyo-WC, iki balkon mahalleri, çatı katında 25,00m2 alanlı antre-hol, teras, oda mahalleri bulunan taşınmazın kapalı alanları itibari ile toplam kullanım alanı 160,00m2'dir. Dairede zeminler seramik ve parke kaplı, duvarlar sıvalı ve boyalı, mutfakları sabit tezgah üstü dolap, doğrama aksamı PVC doğrama ve ısıcamlı, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, dış kapı çelik, daire iç kapıları ahşaptır.

Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, genellikle yazlık amaçlı kullanılan bölgede, civarın talep gören konut alanında kalmaktadır.

Adresi: İstanbul Silivri İlçesi Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü: 345,49 m2

Kıymeti: 850.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/01/2024 - 12:22

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 12:22

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2024 - 12:22

Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2024 - 12:22

18/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN01913310