Yayınlanma: 06.09.2023 - 00:00

T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/350 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü

MEVKİİ: Gökçe Ören

ADA NO: 183

PARSEL NO: 20

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 1768.74 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: BAYRAM BOZAN-24911277160 - Örencik Küme Evleri No:155 ÖrencikSimav/ KÜTAHYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/350 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01886476