Yayınlanma: 11.05.2024 - 00:00

T.C. SİVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/690 Esas 18/12/2023

Davacı , İBRAHİM ASLAN ile Davalılar , GAZİ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ, ZENGİ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;Aşağıda yer alan dava konusu Sivas ili Merkez ilçesi Gazi köyünde bulunan ve krokidegösterilen 98 ada 133 parsel sayılı alanlara ilişkin davacı İbrahim Aslan tarafından tapu iptali ve tescil davası açılmış olup, bu alana ilişkin hak iddiasında bulunanların 3 ay içerisinde itirazları ve iddiaları var ise mahkememizin 2023/690 E sayılı dosyasına bildirmeleri ilanen duyurulur.

 

#ilangovtr Basın No: ILN02030367