T.C. SİVRİHİSAR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 17 Kasım 2023

ESAS NO: 2019/361 Esas KARAR NO: 2022/123

KATILAN: BAHRİ DOĞAN, Ahmet ve Nazlı oğlu, 30.04.1960 doğumlu,

SUÇ TARİHİ: 12.11.2016

KARAR TARİHİ: 09.05.2022

KANUN MADDESİ: 157/1, 53 ve 58 maddeleri

KARAR: HER İKİ SANIK HAKKINDA 2 YIL HAPİS 12.000 TL ADLİ PARA CEZASI

KARARA KARŞI KANUN YOLU: İSTİNAF

İstinaf Başvurusunda bulunan: Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı

Dolandırıcılık suçundan katılan sıfatıyla taraf olarak bulunan yukarıda kimlik bilgileri yazılı Bahri Doğan'ın tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen, yukarıda özeti yazılı karar ile bu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulduğuna dair İstinaf Talebi evrakının

Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğince adresi meçhul sayılan (Ahmet ve Nazlı oğlu, 30.04.1960 doğumlu) Katılan Bahri Doğan'a tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Açıklanan nedenle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özeti ile İstinaf Talebi evrakının GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bulunacak yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe yada tutanağa geçirilmek koşulu ile beyanda bulunmak üzere, Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf kanun yolu açık olarakkarar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01932879