T.C. SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 22 Ekim 2023

Sayı: 2023/98 Esas 19/10/2023

Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında verilen ara karar gereğince; taşınmazların bulunduğu yer, miktar ve vasfı belirtilen tapulu taşınmazla ilgili, davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından davalı aleyhine kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) açılması sebebiyle; aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazlarla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği, süresi içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, dosya tarafının duruşmaların atılı bulunduğu07/11/2023 günü saat 10:45'dan itibaren aşağıda belirtilen davalının duruşmasında mahkememizde hazır bulunulması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi gerektiği, duruşmalarda bulunmadığı veya vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; kamulaştırma bedelinin bankaya yatırılması hususları 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur. 19/10/2023

DAVACI: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALI: MEHMET CANDAL - 18472501840

TAŞINMAZ BİLGİLERİ:- Aydın İli, Söke İlçesi, Karacahayıt Mahallesi, 107 ada 14 parselde kayıtlı 5.887,31 m2'lik taşınmaz

#ilangovtr Basın No: ILN01914556