T.C. SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 12 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/362 Esas, 2023/360 Esas

Davacı Yozgat İl Özel İaderesi vekili Av. Abdulmelik Gürbüzhan tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların irtifak/ mülkiyet hakkı bedelinin tespiti ve tespit edilcek bedelin mahkemece belirlenecek milli bir bankaya yatırılması karşılığında irtifak hakkının tapuda davacı idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1- Davacı Yozgat İl Özel İaderis tarafından belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiği,

2- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

3- Duruşmanın 15/11/2023 tarihinde saat 09:30'da Sorgun 1.Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,

4- Açılacak davalarda husumetin Yozgat İl Özel İdaresi 'ne yöneltilmesi gerektiği,

7- Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8- Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 19/09/2023

Kamulaştırılan Taşınmazın

ESAS NO

İL / İLÇE

MAHALLE / KÖY

ADA / PARSEL

KAMULAŞTIRILAN ALAN

2023/362

YOZGAT SORGUN

Küçükköhne köyü

106 ada 62 parsel

2.631,34- m2

MALİKLERİ: Fatma Boztaş, Firdevs Babayiğit, Saniye Yücel, Şakire Arslan, Asiye Ünlü, Mahmut Arslan, Ahmet Arslan, Saniye Arslan, Hatice Özsoy, Memduha Arslan, Emine Şanlı, Hanife  Şahin, Ömer Arslan, Tevfik Arslan, Mehmet Ali Arslan, Hasibe Gürün, Hüseyin Arslan, Fadime Eroğlu, Sariye Aydoğan, Servet Arslan, Osman Arslan, Nazife Babayiğit, Bahriye Coşkun, Dilaver Baştürk, Ayfer Karagöz, Aysel Babayiğit, Ayşe Yiğit, Halit Çelik, Yaşar Çelik, Rıdvan Çelik, Safure Babayiğit, Gülten Çelebi, Asiye Arslan, Raziye Aydın, Hacı Şevki Arslan, Hira Nur Arslan, Şule Murat, Abdullah Arslan, Ferhat Arslan, Zekiye Öztürk, Ebru Başkan, Eda Kalyoncu

ESAS NO

İL / İLÇE

MAHALLE / KÖY

ADA / PARSEL

KAMULAŞTIRILAN ALAN

2023/360

YOZGAT SORGUN

Küçükköhne köyü

106 ada 60 parsel

2.014,19- m2

MALİKLERİ: Ahmet Arslan, Asiye Ünlü, Emine Şanlı, Fadime Eroğlu, Hanife Şahin, Hasibe Gürün, Hatice Özsoy, Hüseyin Arslan, Mahmut Arslan, Mehmet Ali Arslan, Memduha Arslan, Ömer Arslan, Saniye Arslan, Şakire Arslan, Tevfik Arslan

#ilangovtr Basın No: ILN01929838