T.C. TATVAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 22.07.2023 - 00:00

2023/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bitlis İl, Tatvan İlçe, SAHİL Mahalle/Köy, ofis caddesi Mevkii, 293 Ada, 11 Parsel, Tapu kaydında KARGİR DÜKKAN olarak geçmektedir.

Adresi: Ofis Caddesi Tatvan / BİTLİS

Yüzölçümü: 29,64 m2

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı İmar planında Ticaret + Konut alanı Bitişik Nizam 7 Kata müsadeli, Belediye hizmetlerinden faydalanmakta

Kıymeti: 492.024,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/08/2023 - 11:38

Bitiş Tarih ve Saati: 05/09/2023 - 11:38

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/09/2023 - 11:38

Bitiş Tarih ve Saati: 28/09/2023 - 11:38

19/07/2023(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN01864188