Yayınlanma: 21.04.2024 - 00:00

T.C. TEKİRDAĞ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2022/870 Esas

Davacı TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar İBRAHİM GÜRBÜZ, METİN ÇİL, MOLA-TUR TURİZM YATIRIM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Bankalarca Kullandırılan Ticari Kredilerden Ve Ticari Kredili Mevduatlardan Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) davası nedeniyle;

Davacı vekilince, Türkiye İş Bankası A.Ş./Çanakkale Şubesi ile davalı Mola Tur Turizm Yatırım Tic. Ve San. Ltd. Şti (VKN: 62******69)arasında imzalanan Genel Nakdi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesi'ne diğer davalılar Metin ÇİL ve İbrahim GÜRBÜZ'ün müteselsil kefil oldukları, kredi borcunun ödenmemesi nedeniyle Çanakla 3. Noterliği'nin 19.02.2019 tarih ve 1732 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile kredi hesabının kat edildiği, kredi borcununun ödenmemesi nedeniyle 264.275,27 TL'nin tahsili için Tekirdağ İcra Müdürlüğü'nün 2019/8658 Esas sayılı takip dosyası ile takibe geçildiği, icra dosyasındaki borca itiraz edilmesi nedeniyle takibin durduğu, bu nedenle Tekirdağ İcra Müdürlüğü'nün 2019/8658 Esas sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazın fazlaya ilişkin dava ve talep hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik Mola Tur Firması ile Metin ÇİL yönünden 255.000,00-TL sinin İbrahim GÜRBÜZ yönünden ise Taksitli Ticari Kredi Borcu yönünden itirazın iptali ile bu tutarda takibin devamı istemiyle dava açılmıştır.

Davalı Metin ÇİL'in 13/06/2024 günü saat 11:10'de mahkememizde yapılacak olan duruşmaya bizzat gelmesi veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, HMK 139. madde uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapması, ön inceleme duruşmasına gelmediği takdirde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve muvafakat olmaksızın karşı tarafça iddianın genişletilebileceği, ilanen tebliğ yapılmış sayılma tarihinden itibaren 2 hafta içinde dava dilekçesine cevap verilmesi ve davanın basit yargılama usulüne tabi olması nedeniyle tümsavunma ve delillerin mahkememize iki haftalık cevap süresi içinde ibraz edilmesi, Metin ÇİL'e dava dilekçesi, tensip zaptının, öninceleme duruşma tutanağının ilan tarihini müteakip 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu; Tebligat Kanunu 28 vd maddeleri gereği şerhli davetiye tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN02020572