T.C. TOKAT SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13 Kasım 2023

ESAS NO: 2021/2840

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı veraset belgesi talepli dava dosyasında, davacı Serhan Yedig vekili Av.Özgün Dinç Tokat 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/527 Esas sayılı dosyasında Tapu iptali ve tescil davasında tapu kayıt maliki muris Saniye, Abdulaziz kızı'nın Mirasçılık belgesinin çıkartılmasını talep etmiştir. Nüfus kayıtları celp edilmiş, Nüfus Müdürlüğü ve kadastro müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda Saniye, Abdulaziz kızı'nın mirasçılarına ulaşılamadığı anlaşılmıştır.4721 Sayılı Medeni Kanunun 594. Maddesi gereği veraset belgesi talep edilen Saniye, Abdulaziz kızı'nın mirasçıları tespit edilemediğinden ,mirasçı olduğunu iddia edenlerin 1 ay içerisinde mahkememize müracaatları, müracaat eden olmadığı halde adı geçenin mirasıçısının Hazine kabul edileceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01929372