Yayınlanma: 08.02.2024 - 00:00

T.C. TONYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazda davacıKARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın hazine adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adınaT.C Halk Bankası Tonya Merkez Şubesineyatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyaların duruşma günü ve saatininaşağıda belirtilengün ve saatlerde yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur.18/01/2024

S.No

Esas No

Mahalle

Ada/Parsel

Davalılar

İrtifak

Alanı(m²)

Duruşma 

Günü

Duruşma

Saati

1

2024/4

Orta Mah.

540/36

Erol Karabulut

Mehmet Karabulut

94,98

30/04/2024

10:30

2

2024/5

Orta Mah.

148/21

148/23

Salih Karabulut

Yusuf Karabulut

67,41

45,03

20/02/2024

10:30

3

2024/6

Orta Mah.

148/25

Muhammet

Karabulut

25,06

20/02/2024

10:35

4

2024/7

Orta Mah.

540/33

Erol Karabulut

160,38

20/02/2024

10:40

5

2024/8

Orta Mah.

148/11

Erol Karabulut

Mehmet Karabulut

222,44

20/02/2024

10:45

6

2024/9

Orta Mah.

451/4

Hasan Erdoğan

Mehmet Erdoğan

Muhammet Erdoğan

Salih

Erdoğan

53,94

20/02/2024

10:50

#ilangovtr Basın No: ILN01979765