Yayınlanma: 29.11.2023 - 00:00

T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/854 Esas 13/11/2023

Davacı , HASAN BAĞCI ile Davalı, TÜRKOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu iptali ve tescil davası nedeniyle;Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde kain;

DavacıHasan Bağcı tarafından dava konusu edilen Türkoğlu İlçesi Yenipınar Mahallesinde(A) harfi ile gösterilen taşınmazın Doğusunda: İbrahim İmalı'ya ait yer, Batısında: Yaşar Erdal'a ait yer, Kuzeyinde : Taşlık, Kayalık ve Orman,Güneyinde: Zeminde orman olan taşınmazın yüzölçümünün 6.510,25 m²olan taşınmazın Hasan Bağcı adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç) ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01939006