Yayınlanma: 11.02.2024 - 00:00

T.C. ÜRGÜP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/471 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Nevşehir/Ürgüp

KÖY: Ortahisar

MEVKİİ: Göreme

ADA NO: -

PARSEL NO: 11972

VASFI: Yol

YÜZÖLÇÜMÜ: 184,75 m2

KAMULAŞTIRMA YAPILACAK ALAN: Ürgüp ilçesi Ortahisar Beldesi ile Merkez İlçe Göreme Beldesi arasında İdare yol ağında bulunan yolun yapılması için yola isabet ettiği kısımlar

MALİKİNLERİN ADI VE SOYADI: Mustafa Bozlak

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Kapodokya Alan Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Taşınmazın Kamu Yararına Tahsisi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Ortahisar Göreme Mevkii 11972 parsel sayılı yol vasfındaki taşınmazın kamulaştırma yasasının 19. maddesine göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/471Esas sayısında dava açılmıştır.

1- İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği.

2- İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptaldavası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın,kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

3- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Vakıflar Bankası Ürgüp Şubesine yatırılacağı.

4- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01981802