T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15 Kasım 2023

Sayı: 2023/560 Esas

Konu: Gaiplik ilan

Davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememizde açılan Gaipliğe karar verilmesi davacı nedeniyle; Van İli İpekyolu ilçesi Aşağınorşin Mahallesinde bulunan 958 ada 72 parsel sayılı taşınmazın 3/18 hisse maliki tapuda "Dudu"2/18 hissesi ise tapuda Mehmet kızı " Münevver" isimli kişilerin sağ olup olmadıklarının ve yaşayıp yaşamadıklarının bilinmediğini mütegayyip olduklarını belirterek bu kişiler adına olan ve 10 yıldır kayyım yoluyla idare edilen tapunun iptali ile hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla ismi geçin gaip olduğu bildirilen kişiler hakkında gaipliğine karar verilmesi talep edilen kişilerinin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri aksi halde söz konusu taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescil edilebileceği ilan olunur. 26/10/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01930523