T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 14 Kasım 2023

ESAS NO: 2022/256 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Hatay ili Yayladağı İlçesi

MEVKİİ: Dutlubahçe Mahallesi

ADA NO: 417

PARSEL NO: 20

VASFI: Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI: FAİZE ÇAĞLAR-47725104538 - Derebahçe Mah. Yılmazlar Sk. No:21 İç Kapı No:2Belen/ HATAY

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından dava konusu Hatay ili Yayladağı ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 417 ada 20parselin 1.913,87 m2'lik kısmının MÜLKİYET kamulaştırması yapılmış olup, Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi mahkememizden istenilmiştir.

1- Tebligat veya İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açabileceklerdir.

2- Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilecektir.

3- Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan Hazine adına tescil edilecektir.

4- Mahkemece tespit edilen Kamulaştırma Bedeli hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Yayladağı Şubesine yatırılacaktır.

5- Konuya ve taşınmaz malların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/12/2022

#ilangovtr Basın No: ILN01930023