Yayınlanma: 26.01.2024 - 00:00

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) KAMULAŞTIRMA

Edirne il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 18.05.2022 tarih, 16-1396 sayı ve 18.05.2022 tarih, 16-1350 sayılı karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0282 293 12 77 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçay Sokak No:10 TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde bulunan TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğüne(Tekirdağ) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi


İlçesi

Köy/Mahalle

Ada No

Parsel No

Adı Soyadı

Baba Adı

MERKEZ

EKMEKÇİ

0

275

FATMA ŞAHANLAR

ŞERİF

MERKEZ

EKMEKÇİ

0

146

KADRİYE ÇAVUŞ

İLYAS

MERKEZ

EKMEKÇİ

0

96

ARZU GÜVEN

RECEP

MERKEZ

KARABULUT

0

26

ŞEVKİYE YILMAZ

RAŞİT

MERKEZ

KARABULUT

0

27

GÜLİNA EKMEN

SÜLEYMAN

MERKEZ

UZGAÇ

0

683

FİKRİYE 0

İSMAİL

MERKEZ

UZGAÇ

0

683

HASAN 0

0

MERKEZ

UZGAÇ

0

683

SEBİLE MİRASÇILARI

ÖMER

MERKEZ

UZGAÇ

0

683

HAMDİ MİRASÇILARI 0

0

MERKEZ

UZGAÇ

0

683

NECATİ ERCAN

AHMET

MERKEZ

UZGAÇ

0

245

HAŞİM ERTAŞ

ŞABAN

MERKEZ

UZGAÇ

0

245

İBRAHİM ERTAŞ

ŞABAN

MERKEZ

UZGAÇ

0

245

NEFİSE KESTANE

ŞABAN

MERKEZ

BÜYÜKİSMAİLÇE

0

662

RECEP KIYUNAT

ŞABAN

MERKEZ

BÜYÜKİSMAİLÇE

0

656

RECEP KIYUNAT

ŞABAN

#ilangovtr Basın No: ILN01972946