TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) KAMULAŞTIRMA

Yayınlanma: 17 Kasım 2023

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Erzurum il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 08.07.2021 tarih ve 21-2488 no’lu karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İlçesi

Köy / Mahalle

Ada No

Parsel No

Adı Soyadı

Baba Adı

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

59

MESDURE YÜKSEL

SABİT

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

59

LÜTFİYE KARA (ALGUR)

SABİT

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

59

SEMAHAT GÜLOĞLU (YILDIRIM)

SABİT

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

58

TEVFİK TURAN

ÖMER LÜTFÜ

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

58

SELÇUK YEDİBELA

AYHAN

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

52

TEVFİK TURAN

ÖMER LÜTFÜ

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

52

ERHAN KÜNİ

İHSAN

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

50

HARUN YILDIZ

HÜSAMETTİN

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

49

NİHAT ILICALI

NAFİZ

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

49

SEBİHE ÖZONAT

NAFİZ

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

49

NAZİF ILICALI

NAFİZ

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

49

NİSBET ILICALI

HALİT

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

49

CEVDET ILICALI

CEMİL

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

49

MELİHA ILICALI (ASILBAH)

CEMİL

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

49

HÜLAGÜ ÖZERZURUMLU

GÜLTEKİN

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

49

SUNA EROL

MEHMET NECATİ

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

49

AYHAN APAYDIN

MUSTAFA

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

49

İHSAN DEMİRCİ

İBRAHİM

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

49

EMİNE OYA DEMİRCİ

İHSAN

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

49

OLCAY DEMİRCİ

İHSAN

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

49

NEZAHAT ÖZBAŞOĞLU

MEHMET NECATİ

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

49

SUNA EROL

MEHMET NECATİ

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

49

AYHAN APAYDIN

MUSTAFA

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

49

İHSAN DEMİRCİ

İBRAHİM

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

49

EMİNE OYA DEMİRCİ

İHSAN

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

49

OLCAY DEMİRCİ

İHSAN

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

49

AHMET MURATOĞLU

MUZAFFER

YAKUTİYE

ÇİFTLİK

11202

49

HALUK MURATOĞLU

MUZAFFER

AZİZİYE

BEYPINARI

8124

3

FUAT GÜNÜÇAY

TALAT

AZİZİYE

BEYPINARI

8124

2

FUAT GÜNÜÇAY

TALAT

AZİZİYE

BEYPINARI

8124

1

FUAT GÜNÜÇAY

TALAT

AZİZİYE

BEYPINARI

8117

1

İSRAFİL DURMUŞ

İSMAİL

AZİZİYE

BEYPINARI

8117

1

SUZAN ATALAY

REŞAT

AZİZİYE

BEYPINARI

8117

1

NURİYE TELLİ

ZEKİ

AZİZİYE

BEYPINARI

8117

1

YUSUF PALO

MUSTAFA

AZİZİYE

BEYPINARI

8117

1

MUAZZEZ TELLİ (DAMGACIOĞLU)

ETHEM

AZİZİYE

BEYPINARI

8117

1

SEBİHA ERÜNSAL

ÖMER

AZİZİYE

BEYPINARI

8117

1

BEDİHA KAHYAOĞLU

ZEKİ

AZİZİYE

BEYPINARI

8117

1

METİN ERÜNSAL

REŞAT

AZİZİYE

BEYPINARI

8117

1

NURETTİN ERÜNSAL

REŞAT

AZİZİYE

BEYPINARI

8117

1

NURAN ERÜNSAL (ALTINAY)

REŞAT

AZİZİYE

BEYPINARI

8117

1

BEDRİMAH ERÜNSAL (SEZER)

ZEKİ

AZİZİYE

BEYPINARI

8117

1

CEMİL GEZMİŞ

HAMDİ

AZİZİYE

BEYPINARI

8117

1

ESMA YILDIRIM (ÇELİK)

KAZİM

AZİZİYE

BEYPINARI

8117

1

KAZIM YILDIRIM

OSMAN

AZİZİYE

BEYPINARI

8117

1

NAZMİYE ÇİNİCİ

KAZİM

AZİZİYE

BEYPINARI

8117

1

NAHİDE GEZMİŞ

MEHMET KAMİL

AZİZİYE

BEYPINARI

8117

1

FUNDA ATMACA

NİZAMETTİN

AZİZİYE

BEYPINARI

8117

1

MUHAMMET CESİM ATMACA

MELİK YASİN

AZİZİYE

BEYPINARI

8117

1

MEHMET KAÇMAZ

BİLAL

AZİZİYE

BEYPINARI

8117

1

SAİT AŞIKOĞLU

MEHMET

AZİZİYE

BEYPINARI

8117

1

ASİYA AŞIKOĞLU

MEHMET

#ilangovtr Basın No: ILN01932397