YSP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM'ye açtığı davayı kazandı

Yeşil Sol Parti (YSP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’ye karşı açtığı milletvekilliğinin düşürüldüğü dönemdeki maaşlarının ödenmesine ilişkin davayı kazandı.

Yayınlanma: 15.07.2023 - 12:58
YSP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM'ye açtığı davayı kazandı
Abone Ol google-news

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun TBMM’ye karşı açtığı davada karar çıktı. 

Gergerlioğlu, 27. Dönemde HDP milletvekiliyken milletvekilliğinin düşürülmesi sonucu cezaevine girmiş ve Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararı sonucu milletvekilliğine geri dönmüştü.

Gergerlioğlu, cezaevinde olduğu sürece alamadığı milletvekili maaşı için TBMM aleyhine Ankara 17. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, TBMM’nin Gergerlioğlu’nun cezaevine girmesinde kusuru bulunmadığına hükmederek davayı reddetti.

KARAR

Kararda, “…Uyuşmazlıkta bağlı yetki içerisinde bulunan davalı idarenin kusur atfedilebilecek herhangi bir işlem ya da eyleminin bulunmadığı, kusursuz sorumluluk hallerinin de somut olayda mevcut olmadığı, dolayısıyla milletvekili sıfatından mahrum kaldığı döneme ilişkin olarak davalı idare tarafından davacıya parasal haklarının ödenmesini gerektiren bir yargı kararı veya mevzuat hükmü de bulunmadığından davacının başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir” denildi.

GERGERLİOĞLU KARARI İSTİNAFA TAŞIDI  

Gergerlioğlu, kararı temyiz ederek istinafa taşıdı. Gergerlioğlu, istinaf dilekçesinde AYM'nin kendisi hakkında verdiği karar sonrasında milletvekilliğine döndüğüne dikkati çekerek, “Mart-Temmuz 2021 dönemdeki maaşlarının ödenmesi gerek. Kaldı ki diğer kamu görevlilerine beraat etmeleri veya haklarında verilen kesin hükmün kaldırılması halinde maaşları iade ediliyor” dedi.

TBMM ise davayı kazanmasına karşın istinaf talebinde bulundu.

TBMM'NİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Ankara 7. Bölge İdare Mahkemesi, istinaf başvurularını inceleyerek, dosya hakkında karara vardı. İstinaf, Gergerlioğlu’nun başvurusunun idari yargı denetimi dışında kaldığı iddiasına karşı, Gergerlioğlu’nun cezaevinde olduğu sürece ilişkin verilmeyen kararın idari bir tasarruf olduğuna hükmederek, TBMM’nin istinaf başvurusunu reddetti.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

… söz konusu işlemin, yukarıda sözü edilen milletvekilliğinin düşmesi ve yeniden milletvekilliği görevine başlatılma tasarrufları ile ilintili olmakla birlikte onlardan bağımsız bir idarî işlem olarak ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Şöyle ki; yukarıda belirtildiği üzere Anayasa ve TBMM İç Tüzüğü'nde, hakkındaki kesinleşmiş mahkumiyet kararı nedeniyle milletvekilliği düşen milletvekillerinin yeniden göreve başlatılmaları ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmadığı gibi davacı TBMM Genel Kurulu tasarrufu ile milletvekilliği görevine başlatılırken TBMM Genel Kurulu'nca, bu başlatmanın ne zamandan itibaren geçerli olacağına dair bir belirleme de yapılmış değildir.

Mahkeme, Gergerlioğlu’nun maaşının ödenmesi yönündeki başvurusunu da haklı bularak, maaşın yasal faizi ile birlikte ödenmesine hükmetti.


İlgili Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler