Mahkeme, Göcek Yat Limanı Projesini iptal etti

Göcek Halk Meclisi; Göcek Liman bölgesindeki yat limanı projesinin mahkeme kararıyla iptal edildiğini açıkladı. Avukat Bora Sarıca, “Kararın derhal uygulanmasını, bugüne kadar yapılan tüm hukuksuz ve haksız işlemlerin ve eylemlerin sona erdirilmesi talep ediyoruz. Yatlar arasından deniz değil, mavi sular arasından yatları görmek istiyoruz” dedi.

Yayınlanma: 20.01.2022 - 12:01
Mahkeme, Göcek Yat Limanı Projesini iptal etti
Abone Ol google-news

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi’nin İskele mevkiinde; Göcek Limanı’nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı MUÇEV tarafından yat limanı yapılması amacıyla devralınmasına karşı Göcek Halk Meclisi’nin açtığı davada karar verildi.

Göcek Halk Meclisi üyeleri Göcek Belediye Çay Bahçesi önünde bir araya gelerek, Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin verdiği karar ile ilgili açıklama yaptı. Avukat Bora Sarıca, şunları söyledi:

''Göcek merkezinde sahilin tel örgülerle kapatılarak Göcek halkının denizle ulaşımının engellenmesinin önüne geçmek, Kıyı Kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde beldemizi ve doğamızı korumak için; Göcek Mahallesi, İskele mevkiinde yat bağlama limanı amaçlı olarak yapılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı makamının 17 Temmuz 2020 tarih ve 151120 sayılı oluru ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı imar plan değişikliğinin iptali talepli, 20 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yaklaşık 700 kişinin verdiği dilekçeler ile başlattığımız hukuk mücadelesi, Muğla 3. İdare Mahkemesinin 22 Aralık 2021 gün ve 2020 / 977 sayılı kararı ile Göcek halkının lehine sonuçlanmıştır.

ANKA'nın aktardıklarına göre, Muğla 3. İdare Mahkemesi, Göcek kıyı alanının, kamunun erişimine kapatılmasının; Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı olması hususlarını dikkate alarak planın; şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı kanaatiyle dava konusu imar plan değişikliği iptal edilmiştir.

“HUKUKSUZ VE HAKSIZ İŞLEMLERİN SONA ERMESİNİ İSTİYORUZ”

Karar gerekçesinde de açıkça belirtildiği üzere yapılmak istenen imar planı değişikliği hukuka, yasalara ve ekolojinin temel ilkelerine aykırıdır.

Göcek Halk Meclisi’nin ve Göcek halkının çabasının verilen mahkeme kararında vücut bulması sevindiricidir. Ancak; bizlerin mücadelesi, verilen mahkeme kararı ile son bulmayacaktır. Kararın derhal uygulanmasını, bugüne kadar yapılan tüm hukuksuz ve haksız işlemlerin ve eylemlerin sona erdirilmesi talep ediyoruz. Bu yönde mahkeme kararının takipçisi olacağız.

“GÖCEK’İN RANTA KURBAN GİTMEMESİ ADINA EMEK HARCAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Göcek, Türkiye’nin ve dünyanın göz bebeğidir. Göcek’in korunması ve ranta kurban gitmemesi adına var gücümüzle emek harcamaya devam edeceğiz. Göcek’te bir kişinin ya da bir şirketin menfaati için değil tüm Göceklilerin ortak yararına planlamalar yapılmasını ve bu planlama süreçlerine halkın katılmasını önemsiyoruz ve kendimize amaç ediniyoruz. Bizler Göcek’te Yatlar arasından deniz değil, mavi sular arasından yatları görmek istiyoruz.”

Sarıca, mahkemenin imar planına yönelik iptal kararının gerekçeleri ise şöyle sıraladı:

“İmar planı değişikliği ile Göcek koyundaki yat bağlama kapasitesinin arttırılmasının, halihazırda Göcek koyu ve civarındaki düşük su sirkülasyonu nedeniyle bölgede su kirlilik oranını daha da arttıracağı, bölgede artan nüfus yapısının bölgenin kıyısal ekosistemi üzerinde önemli bir tehdit oluşturacağı, yüksek biyo-çeşitlilik barındıran Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde (ÖÇKB) konumlanan planlama alanı ve çevresinin hassas ekolojik yapısının korunmasının ve sürdürülebilir kullanımının zedeleneceği,

“DENİZEL EKOSİSTEM ÜZERİNDE NEGATİF ETKİ YARATACAK”

Göcek Koyu ve civarında bulunan farklı türlerin tekne trafiği, teknelerin oluşturdukları atıklardan oluşan kirlilikten kaynaklı nedenlerle zaten olumsuz yönde etkileniyor iken bu etkilerin daha da artacağı, Göcek Koyu'nda taşıma kapasitesinin çok üzerinde bir yükün oluşmasına yol açacağı, dolayısıyla denizel ekosistem üzerinde negatif etki yaratacağı, halihazırda Göcek Koyu'nda doygunluğa ulaşmış olan tekne/yat bağlama kapasitesinin arttırılması ile bölge ve civarındaki ekosistemin olumsuz yönde etkileneceği nedenleriyle,

“DOĞRU BİR PLANLAMA YAKLAŞIMI OLMAMASI”

Dava konusu imar planı değişikliğinin planlama alanında olumsuz çevresel etkilerinin olacağı ve Özel Çevre Koruma Bölgesinin nitelikli yapısını zarara uğratacağı, dava konusu plan değişikliğinin, tanımladığı kullanım kararının sadece turizm talebine bağlı olarak getirilmiş bir kapasite artış kararı olmasının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı açısından doğru bir planlama yaklaşımı ve stratejisi olmaması, talebe göre kapasite artırımının sürdürülebilir turizm ilkesini ve planlamada koruma-kullanma dengesini zedeleyecek bir planlama yaklaşımı olması, Göcek Koyu ve çevresindeki planlama çalışmalarında bağlayıcı niteliği olan ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan kararları ile hükme bağlanmış araştırma raporları kapsamında hazırlanan planlar olmaması, imar planı değişikliği ile getirilen plan kararının bilimsel gerekçelere dayalı bir zorunluluktan kaynaklı oluşturulmamış olması, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca tanımlanan yapılaşma koşuluna göre yat limanı alanını tanımlıyor olması,

“PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KARARI MEVZUAT HÜKÜMLERİYLE ÇELİŞMEKTE...”

Bu kapsamda dava konusu planlar ile getirilen plan kararının imar mevzuatındaki yapılaşma koşuluna göre belirtilen kullanım türünden farklılık göstermesi, dolayısıyla plan değişiklik kararının mevzuat hükümleriyle çelişmekte olması, tanımladığı plan kararının, plan açıklama raporunda detaylı bir şekilde açıklanmamış olması, dolayısıyla plan açıklama raporunun imar mevzuatında belirtilen hususlara ve planlama tekniğine uygunluk göstermemesi, tanımladığı plan kararının mevcut kentsel alanla entegrasyonun sağlanmamış olması, plan değişikliğinin planlama alanında yürürlükte olan diğer imar planları ile bütünlük oluşturmaması, taşıt, otopark ve yaya erişiminin nasıl sağlanacağına yönelik çözümlemeler içermemesi, plan açıklama raporunda da plan değişikliği ile getirilen kullanımın bölgede yaratacağı sosyal ve altyapı ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına yönelik herhangi bir açıklamaya yer verilmemiş olması,

“KAMU YARARINA UYGUN OLMADIĞI...”

Deniz Turizm Yönetmeliğinin ‘deniz turizmi tesislerinde bağlama kapasitesinin yüzde 10’u kadar otopark’ alanının olması gerekliliği koşuluna uygunluk göstermemesi, dolayısıyla, dava konusu plan değişikliği kararının sosyal ve altyapı hizmetlerini iyileştiren bir plan değişikliği değil tam tersine kentin altyapı sistemine yük bindirecek bir değişiklik getirmesi, Göcek kıyı alanının kamunun erişimine kapatmak suretiyle, Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı olması hususları dikkate alındığında, şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı da karar da yer almıştır.”

Mahkeme, Göcek Yat Limanı Projesini iptal etti. Göcek Halk Meclisi: “Yatlar arasından deniz değil, mavi sular arasından yatları görmek istiyoruz”

İlgili Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler