MGM 48 sözleşmeli personel alacak! Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? 2023 MGM personel alımı şartları nelerdir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere 48 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? 2023 MGM personel alımı şartları nedir?

Yayınlanma: 07.11.2023 - 10:26
MGM 48 sözleşmeli personel alacak! Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? 2023 MGM personel alımı şartları nelerdir?
Abone Ol google-news

Resmi Gazete yayımlanan ilana göre, Meteoroloji 41 temizlik görevlisi, 6 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi ile 1 şoför olmak üzere 2022 KPSS puanı esas alınarak toplam 48 sözleşmeli personel alacak.Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? 2023 MGM personel alımı şartları nedir?

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? 

Başvurular, e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 30 Ekim-13 Kasım 2023 arasında yapılabilecek.

MGM PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Ek-1 listede belirtilen birimlere 2022-KPSS (B) grubu P93 ve P94 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 42 adet sözleşmeli Destek Personeli (41 adet Temizlik Görevlisi – 1 adet Şoför) ve 6 adet sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 48 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.

    Sıralamaya girenlerin 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan müracaat etmeyen, başvuru süresi içerisinde istenilen belgeler ile başvuru yapmayan, aranan şartları taşımadığı tespit edilen, feragat eden veya ataması yapılmasına karşın görevine başlamayanların yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

          A) GENEL ŞARTLAR  

          İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

          1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

          2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

          3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.

          4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

          5. Son başvuru tarihi (13/11/2023) itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

          6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

          7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

          8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.

          9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

         10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ‘Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.


İlgili Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler