ÖSYM sözleşmeli personel alımı ne zaman? ÖSYM sözleşmeli personel alımı şartları nelerdir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı. Peki, ÖSYM sözleşmeli personel alımı ne zaman? ÖSYM sözleşmeli personel alımı şartları nelerdir?

Yayınlanma: 20.04.2023 - 13:37
ÖSYM sözleşmeli personel alımı ne zaman? ÖSYM sözleşmeli personel alımı şartları nelerdir?
Abone Ol google-news

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), farklı alanlarda 30 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. 

ÖSYM SÖZLEŞMELi PERSONEL BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM sözleşmeli personel başvurusu 20 Nisan'da başladı.

ÖSYM SÖZLEŞMELi PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını e-Devlet’te yer alan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 20.04.2023 - 04.05.2023 tarihleri arasında gerçekleştirecek olup istenilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Posta yoluyla veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

ÖSYM SÖZLEŞMELi PERSONEL DAĞILIMI

ÖSYM, sözleşmeli 5 büro personeli, 15 destek personeli, 10 koruma ve güvenlik görevlisi personeli alacak.

ÖSYM SÖZLEŞMELi PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GENEL ŞARTLAR

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (On sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle

hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek

sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. İlan tarihi itibarıyla gerekli belgelere sahip olmak,

8. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen

özel şartlar aranır.

ÖZEL ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZİlgili Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler