İnsanlık tarihini değiştiren savaşlar

01 Şubat 2024 Perşembe, 15:28
İnsanlık tarihini değiştiren savaşlar

İnsanlık tarihinde bazı savaşlar, sadece toprak sınırlarını değiştirmekle kalmayıp aynı zamanda medeniyetleri ve kültürleri etkileyen dönüm noktaları haline gelmiştir. Bu savaşlar, insanların siyasi, sosyal ve ekonomik yapılarını derinden etkileyerek tarih boyunca dönüşümü tetiklemişlerdir. Tarihin akışını değiştiren bu olayları yakından inceleyerek, dünyamızın bugünkü halini şekillendiren temel dönemleri anlamak mümkün olur. İşte insanlık tarihini değiştiren bazı önemli savaşlar ve etkileri.

İnsanlık tarihini değiştiren savaşlar

MARATON MUHAREBESİ

Maraton Muharebesi, Yunanistan'a birinci Pers saldırısı sırasında, MÖ 490 yılında Platea'dan gelen destek birliğiyle takviye edilmiş Atina kuvvetleri ile General Datis komutasındaki Ahameniş Ordusu arasında Maraton Ovası'nda gerçekleşen bir muharebe. Muharebe, I. Darius'un Yunan kent devletlerine, özellikle de Atina ve Sparta'ya boyun eğdirme yönündeki askeri girişiminin doruk noktası sayılmaktadır. Bu savaş, Yunan kültürünün hayatta kalması açısından önemliydi. Atinalılar kaybetseydi, Persler tüm Yunanistan’ı fethedecek ve batı kültürü şimdikinden çok farklı olacaktı. Yunanlar artık herhangi bir saldırgana karşı savunabileceklerini biliyorlardı. İlerleyen zamanlarda Salamis Savaşı'nda tekrar test edileceklerdi.

İnsanlık tarihini değiştiren savaşlar

SALAMİS SAVAŞI

Salamis Deniz Muharebesi, Grek kent devletleri ittifakı ile Ahameniş İmparatorluğu (Pers İmparatorluğu) arasında MÖ 480 yılı Eylül ayında gerçekleşen bir deniz muharebesidir. Muharebe, Saron Körfezi'nde, Salamis Adası ile Yunanistan anakarası arasındaki boğazda gerçekleşmiştir. Yunanistan'da MÖ 480 yılında başlayan Pers istilasının en kritik anıdır. Pers Ordusu'nun ilerlemesini durdurmak için küçük bir Grek kuvveti Termopylae Geçidi'ni tutarken, Atina gemilerinin ağırlığını oluşturduğu bir müttefik filosu da Artemision Boğazı yakınlarında Pers Donanması'nı engellemeyi amaçlamıştı. Termopylae Muharebesi'nin sonucunda Grek artçı kuvvetleri tümüyle imha edilmiş, ana kuvvetler çekilmeyi başarmıştı. Artemision'da ise Grek İttifakı Donanması Herodot'a göre denk bir muharebe sonucunda ağır kayıplara uğramış ve Termopylae Geçidi'nin Grek kontrolünden çıkması üzerine geri çekilmiştir. Ardından Pers Ordusu Boeotia'yı ve Attika'yı istila etmiştir. Diğer tarafta Grek İttifakı karada Korint Kıstağı'nda savunma hazırlıkları yaparken Grek donanması da Salamis Adası'na çekilmiştir.

İnsanlık tarihini değiştiren savaşlar

GAUGAMELA MUHAREBESİ

Gaugamela Muharebesi, İssos Savaşı'nın ardından MÖ 331 yılında Büyük İskender önderliğindeki Makedonlar ve III. Darius önderliğindeki Ahameniş İmparatorluğu arasında yapılan savaştır. Savaşı Büyük İskender kazanmıştır. İki ordu Mezopotamya ovasındaki Arbela'da (bugünkü Erbil) karşılaştıklarından bu savaş bazen Arbela Savaşı olarak da adlandırılmaktadır. Savaş sonunda Büyük İskender "Asya Kralı" unvanını almıştır.

İnsanlık tarihini değiştiren savaşlar

CANNAE MUHAREBESİ

Cannae Muharebesi, Kartaca ile Roma arasında yapılan II. Pön Savaşı'nın başlıca dört çatışmasından biridir. Bu muharebe, MÖ 2 Ağustos 216 tarihinde, güneydoğu İtalya'nın Cannae kasabası yakınlarında gerçekleşmiştir. Muharebe sonunda konsül Lucius Aemilius Paullus ve Gaius Terentius Varro komutasındaki Roma ordusu, Hannibal komutasındaki Kartaca ordusu tarafından imha edilmiş ve başta Capua olmak üzere birkaç şehir devletinin Roma ile bağları kopmuştur. Bu savaşta yaklaşık 70.000 roma askeri öldürüldü ve 10.000 daha fazlası esir alındı. Kartaca sadece 5.700 asker kaybetti. Roma yıkıldı ve ulusal yas günü ilan edildi. Cannae’de ölen bir akrabası olmayan tek bir kişi bile Roma’da yoktu. Roma nüfusunun beşte biri 17 yıl içinde kaybedildi. ancak, Hannibal umduğu gibi Roma’yı bitirmedi ve yakında intikam için geri döneceklerdi...

İnsanlık tarihini değiştiren savaşlar

AGİNCOURT MUHAREBESİ

Agincourt Muharebesi, 25 Ekim 1415'te kuzey Fransa'da Yüz Yıl Savaşları'nın bir parçası olarak gerçekleşen ve İngiliz zaferiyle sonuçlanan muharebedir. Sayıca üstün olan Fransız Ordusuna karşı yaşanan beklenmedik İngiliz zaferi İngilizlerin moralini ve prestijini artırmış, Fransa'yı zor durumda bırakmış ve Yüz Yıl Savaşları'nda (1337-1453) İngiliz egemenliğinde olan yeni bir dönemin başlamasına yol açmıştır.

İnsanlık tarihini değiştiren savaşlar

WATERLO SAVAŞI

Waterloo Savaşı; 16-18 Haziran 1815 tarihleri arasında gerçekleşen, Fransa İmparatoru Napolyon'un mutlak yenilgisiyle sonuçlanan ve Avrupalı güçler arasında 23 yıl süren silahlı mücadelenin sonunu getiren muharebedir. Fransızca'da Mont-Saint-Jean Muharebesi olarak da bilinir. Muharebe İngiltere-Prusya ittifakı ile Fransa arasında, Belçika'nın Waterloo kasabası yakınlarında gerçekleşmiştir. 

 

İnsanlık tarihini değiştiren savaşlar

STALİNGARD SAVAŞI

Stalingrad Savaşı, II. Dünya Savaşı’nın Doğu Cephesi'nde, Mihver ordularıyla Kızıl Ordu arasında, Stalingrad kenti için yapılan savaştır. Hemen hemen tüm tarihçiler tarafından II. Dünya Savaşı’nın kesin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Bu savaş, tarafların tüm güç ve azimlerini ortaya koydukları, kıran kırana süren ve sonuçta, toplam kayıpların neredeyse iki milyona ulaşmasıyla askeri tarihin en kanlı savaşları arasında yer almaktadır.  Savaşın sonu Almanya açısından bir yıkım oldu. Mihver güçlerin savaşı kendi lehlerine döndürmeleri çabasında bir dönüm noktasıydı.

En Çok Okunan Haberler