Anagold’un İliç tarihi

16 Şubat 2024 Cuma

Erzincan İliç’te Anagold’un yol açtığı cinayet gibi kazadan sonra, elektronik postama yağmur gibi bilgi yağıyor.

Öyle anlaşılıyor ki, ülkemiz tam bir “Yağma Hasanın Böreği”ne dönmüş...

Genellikle yabancı kaynaklı firmalar, yerli ortaklar da bularak, ülkemizi köstebek gibi delik deşik ediyor, hem topraklarımızı hem de yeraltı sularımızı siyanürle zehirliyor ve akarsularımız için de büyük bir tehlike oluşturuyorlar.

Emperyalizm ve içerdeki iktidar ortakları hem akıllı hem de çok güçlü:

Her türlü sömürüyü kitabına uyduruyor ve bir yandan doğamızı zehirlerken öte yandan altın madenimizi alıp gidiyorlar.

Bu arada ne kadar altın çıkardıkları da (bana iletilen iddialara göre) doğru dürüst denetlenmiyor bile; sadece kendi beyanlarına bağlı!

***

Son İliç faciası aslında uzun bir trajik süreç:

TMMOB bu faciaya yol açan Anagold’un öyküsünü ERZİNCAN İLİÇ ALTIN MADENİ DERHAL KAPATILMALIDIR! başlığı altında yayımlamış.

Bu trajik öyküyü, bu bildiriden özetledim.

***

TMMOB, 2021 yılında “Çöpler Kompleks Madeni”nde kapasite artışı ve ek tesisler yapılmasına yönelik projeye verilen “ÇED Olumlu” kararının iptali için dava açıyor.

Projenin çevre üzerinde yarattığı ve yaratacağı tahribatı, bölgenin depremsellik ve heyelan açısından tehlikelerini vurguluyor.

Yargılama sürerken tam da dilekçelerde belirtilen riskler oluşuyor ve 2022 yılında siyanürlü solüsyon taşıyan borulardaki yırtılma sonunda  siyanürlü solüsyon SIZDIRMAZLIK ALANI DIŞINA taşarak çevresel tahribata neden oluyor.

Buna rağmen, Mahkeme davanın reddine karar veriyor ama Danıştay 6. Dairesi Mahkemenin bu kararını bozuyor.

Dosya halen bilirkişi incelemesi aşamasında.

***

Bundan sonraki olaylar daha da vahim:

Siyanür sızması olayından sonra şirket hakkında sadece para cezası uygulanmış “analiz sonuçlarına göre ise lüzum görülen alanlarda çevresel iyileştirme çalışmalarına devam edileceği” beyan edilmiş.

Ve ancak kamuoyunda tepkilerin büyümesi ve sürmesi sonunda şirketin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiş.

Fakat daha sonra, ilginç bir biçimde hiçbir şey olmamış gibi durdurma kararı kaldırılmış ve şirket faaliyetlerine devam etmiş.

Savcılık tarafından, neticede taksirle işlenen suç bakımından gerekli ödeme yapıldığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş.

Maden sahasını denetimle görevli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ve çalışanları ile projeye ilişkin ÇED Olumlu kararı, izin, ruhsat veren kurumlar ile yetkilileri hakkındaki TMMOB’nin şikâyetlerine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamış.

Yaratılan tahribatın ortada olmasına ve TMMOB’nin defalarca uyarıda bulunmuş olmasına rağmen şirketin faaliyetlerinin durdurulması bir yana, 2023 yılında “Çöpler Kompleks Madeni Açık Ocak Genişletme Projesi”ne ilişkin olarak “ÇED Gerekli Değildir” kararı bile verilmiş ve bu karar karşı da TMMOB tarafından dava açılmış.

***

İliç, 9 can ve muazzam bir çevre kirliliği:

Yabancı ve yerli sermaye, politika, bürokrasi ve yargı beşgeninde, Emperyalizmin, içteki ortaklarıyla birlikte, doğayı zehirleyerek milli servetimizi yağmalamasının trajik sömürü öyküsü!Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları