Devlet çökünce ahlak da çöker!

30 Kasım 2023 Perşembe

Sevgili okurlarım, ahlakın kaynağı toplumdur!

Vicdanı ve bilinci boş bir sayfa olarak doğan insan evladının ahlakı ve bilinci, içine doğduğu toplum tarafından belirlenir:

Önce aile, sonra televizyon, internet, sosyal medya, sonra, arkadaş grupları, daha sonra eğitim/okul, en sonra da işyeri/iş hayatı, bireylerin ahlakını ve bilincini belirler.

Toplumların, bireye aktardıkları vicdanı ve bilinci, yani ahlakı, esas olarak o toplumun üretim biçimi, din/mezhep, ırk/milliyet gibi kimlikleri ile içinde yaşadıkları devletin hukuk sistemi, yani anayasası ve yasaları belirler.

Elbette bir topluma özgü kimlik ve hukuk sistemi yanında, insanlığın günümüzde eriştiği iletişim ve etkileşim çağında, başka toplumların, özellikle de teknolojisi göreli olarak öteki toplumlara göre daha gelişmiş olan toplumların değerleri, oralardaki insanların tutum ve davranışları da bütün toplumların bireylerini etkiler.

Bütün bu faktörlerin tümünü göz önünde bulundurarak çok çok kabaca, “bir toplumun ahlakını genellikle o toplumun kimliği ve yasaları belirler” diyebiliriz.

***

Bu genel bilgiler çerçevesinde ülkemize baktığımızda, yirmi yılı aşkın bir süredir bizi yöneten iktidarın hem dini ve milli değerlerimizi hem de hukuk düzenimizi yozlaştırdığını, bu açıdan da ahlakımızı bozduğunu söyleyebiliriz.

Devletin çökertilmesi sürecinde, dini ve milli değerlerin ve hukuk düzeninin iktidar tarafından halkı yoksullaştırmak için kullanılması, bütün kurumların ve kuralların “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” çerçevesinden çıkarılmaları ve kişisel kararlara göre kullanılmaları, ülkemizdeki bilinci ve vicdanı etkilemiş, ahlakı çökertmiştir.

***

Ülkemize özgü olan bu “Devlet”in ve “Ahlak”ın çöküşü, Bilişim Devrimi’nin egemen iletişim ve etkileşim aracı olan “Sosyal Medya”nın kötüye kullanımı ile birleşince ortaya üç türlü dolandırıcılık yöntemi çıktı:

1) Telefonla, kendini polis olarak tanıtanların, bütün iletişim ve aile bilgilerini ele geçirmiş oldukları özellikle yaşlı insanları, “Adınız teröre karıştı” diyerek korkutmaları ve dolandırmaları.

2) İnternette, hizmet veya mal satışı yaptığını iddia edenlerin yaptıkları dolandırıcılıklar.

3) Ponzi yöntemiyle, yüksek faiz geliri vaat edenlerin yaptıkları dolandırıcılıklar.

***

Devlet çökünce ahlak da çöktü ve toplumsal hayatımıza ponzilerle, fenomenler egemen oldu.

Daha da ilginç bir biçimde, ponzilerle fenomenler aynileştiler.

Yarın bu süreci irdelemeye çalışacağım:

Şahsım Devleti’nde, “Ponzi” ve “Fenomen” Olmanın Dayanılmaz Cazibesi!Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları