Dikkat: Anayasa ihlali!

12 Kasım 2023 Pazar

YARGITAY ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA UYMAK ZORUNDA MIDIR?

EVET!

Anayasa Madde 153, son paragraf:

“Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.”

MADDE SON DERECE AÇIK; ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI YARGITAY’I DA BAĞLAR.

***

MAHKEME KARARLARINDA UYUŞMAZLIK OLDUĞU ZAMAN, ANAYASA’YA GÖRE KİMİN KARARI GEÇERLİ OLUR?

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KARARI GEÇERLİ OLUR.

Anayasa Madde 158, son paragraf: 

“Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesi’nin kararı esas alınır.”

Madde son derece açık; Anayasa Mahkemesi ile uyuşmazlık iddialarında, Anayasa Mahkemesi kararı esastır. 

YARGITAY BU KONUDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA UYMAK ZORUNDADIR.

***

YARGITAY, TC VATANDAŞLARININ TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ ANAYASA’DA BELİRTİLENDEN DAHA GENİŞ BİR BİÇİMDE SINIRLAYABİLİR Mİ?

HAYIR SINIRLAYAMAZ!

Anayasa Madde 14: “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.”

MADDE SON DERECE AÇIK; YARGITAY, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ, ANAYASA’DA BELİRTİLENDEN DAHA GENİŞ BİÇİMDE SINIRLAYICI YORUM YAPAMAZ!

***

PEKİ HAKEM KİMDİR?

HAKEM ANAYASA MAHKEMESİ’DİR.

Hukuka göre, en güçlü olan kişi ya da organ, Anayasa konusunda hakem değildir...

Hukuka göre hakem Anayasa konusunda yargılama yetkisine sahip olandır.

Bakın bu konuda Anayasa ne diyor:

Anayasa Madde 148, yargılama yetkisine ilişkin paragraf:

“Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.”

Madde son derece açık; Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı dahil bütün politikacıları, yöneticileri, kendi üyeleri dahil bütün yargıçları yargılama yetkisine sahiptir.

DOLAYISIYLA HAKEM ANAYASA MAHKEMESİDİR.

***

SORUN BİR UYUŞMAZLIK SORUNU DEĞİL, BİR ANAYASA İHLALİ SORUNUDUR.

Yargıtay, mahkeme kararlarının yasalara uygunluğunu denetler.

Anayasa Mahkemesi ise devlet yapısının ve yargı organları da dahil, bu devlet yapısı içindeki bütün mekanizmaların, Anayasa’ya uygun işlemesini denetler.

ÖZETLE, YARGITAY’IN DA AYM KARARLARINA UYMASI ANAYASA EMİRLERİNİN ZORUNLU SONUCUDUR.

BU KARARLARI UYGULAMAMAK ANAYASASI İHLAL SUÇU OLUŞTURUR!Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları