Kadınlar, çocuklar, işçiler ve mahpuslar?

10 Aralık 2023 Pazar

Türkiye’de kadın olmak zor...

Türkiye’de çocuk olmak zor...

Türkiye’de işçi olmak zor...

Türkiye’de mahkûm olmak zor!

***

Türkiye’de kadın ve çocuk olmak zor:

Bianet, “Erkek Şiddeti Kasım 2023” tarihli raporunda Kasım 2023’te basına yansıyan erkek şiddeti, kadın cinayetleri, çocuğa yönelik şiddet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakalarının gün gün tam listesini vermiş.

Bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber siteleri ile ajanslardan derlediği veriye göre erkeklerin, kasımda en az 35 kadını ve 8 çocuğu öldürdüğü anlaşılıyor.

Erkekler, en az 60 kadına şiddet uygulamış, sekiz kız ve oğlan çocuğunu istismar etmiş, en az üç kadını taciz etmiş.

Rapor, kasımda da kadınların, erkek şiddetiyle mücadele etmek için yargıya başvurduğunu, yargıda elde edilen kazanımları, şiddet uygulayan erkeklere verilen cezaları, dikkat çeken yargı kararlarını belirtmiş.

Kadına şiddet kadar, özellikle bazı merdiven altı veya izinli kurslarda kız ve erkek çocuklara tecavüz olayları da yüreklerimizi yakıyor.

***

Türkiye’de işçi olmak zor:

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Gelirde Adalet, Vergide Adalet”, “İnsanca Yaşanacak Ücret İçin”, “Türkiye’nin Dört Bir Yanında Ayağa Kalkıyoruz!” başlıklarıyla, 8 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da düzenlediği basın toplantısında “İnsanca yaşam için” saptamalarını ve taleplerini sıraladı.

1) Türkiye’de ücretler insanca yaşamaya yetmemektedir.

2) Açlık sınırı 14 bin, yoksulluk sınırı ise 45 bin liradır. Asgari ücret ise açlık sınırının bile altında kalmaktadır.

3) Türkiye’de asgari ücret sembolik bir ücret değildir. İşçilerin yarıdan fazlası asgari civarında bir ücretle yaşamaktadır.

4) Asgari ücret yüksek enflasyon koşullarında yılda dört kez belirlenmelidir.

5) Bir evde iki kişi çalıştığında gelirleri yoksulluk sınırını aşmalıdır.

6) Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanacak oran yüzde 10’a düşürülmelidir.

7) En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir

8) Özel sektördeki işçilerle kamu işçileri arasında ayrım yapmak Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Asgari ücret en düşük kamu işçisi ücreti ve en düşük memur maaşı dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

Çerkezoğlu’nun dile getirdiği talepler ve eylem programı daha uzun ama ben ancak bu kadarını alıntılayabildim.

***

Türkiye’de mahpus olmak da zor:

Her gün mahpuslardan birçok mektup alıyorum.

Bir bölümü kendisine yapılan haksızlık ve hukuksuzlukları anlatıyor, bir kısmı ise içeride yaşanan olumsuzluklardan şikâyet ediyor.

Sosyal medyaya da yansıyan bazı iddiaları şöyle özetlemek olanaklı:

1) İçeride pek çok sayıda hasta ve çok yaşlı mahpus var.

2) Bazı bebekler ve çocuklar anneleri ile birlikte içeride yaşıyor.

3) “Denetimli serbestlik” hakları başta olmak kaydıyla bazı mahpusların bazı hakları kullandırılmıyor.

Elbette sorunlar sadece bunlarla da sınırlı değil ama cezaevlerimizde o kadar çok ve çeşitli sorun var ki orada çalışanların sorunlarıyla birlikte bunlar için ayrı bir kitap yazılabilir.

Bugün Ankara Kitap Fuarı’nda imza günümüz var. Bekleriz.Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları