Sefalete ve Esarete Karşı

17 Şubat 2024 Cumartesi

Saray’daki AKP’liyi mağdur edebiyatı ile iktidara taşıyan o dizeleri anımsayalım:

“Minareler süngü, kubbeler miğfer,/ Camiler kışlamız, müminler asker”

24 yıllık iktidarında, o dizelerde ifadesini bulan asıl amacını gerçekleştirdiğinden kuşku yok. 

Saray’daki AKP’li o dönemde şiir parçasının Ziya Gökalp’e ait olduğunu ileri sürmüşse de bu savın tartışmalı olduğu ortaya çıkmıştı. 

Ancak Ziya Gökalp’e ait olduğu bilinen ve Malta’dan yazdığı satırlar vardır ki yaşadığımız süreci anlamamız açısından bize ışık tutar. O satırları, günümüz Türkçesiyle alıntılayalım:

“Gelecekte artık haksızlık, adaletsizlik, hürriyetsizlik yoktur. Kin, düşmanlık, açgözlülük, çekememezlik yoktur. Yeni yaşamda her birey, her ulus doğanın gizli hazinelerini çalışma anahtarı ile açarak oradan geçinecek; ovalarımız, derelerimiz, tepelerimiz şimdiki gibi boş kalmayacak; tepeler, ormanlar, dereler yemiş ağaçlarıyla, ovalar yeşil ekinlere bürünecek; her tarafta fabrikaların, maden ocaklarının bacaları, göğe siyah dumanlar savuracak; çocuklar oynarken derslerini öğrenmiş olacak. Büyükler eğlenirken işlerini yapmış bulunacak. Kimse ulusunu sevdiği için cani sayılmayacaktır. En iyi adamlar değil, hatta iyi olmayanlar bile, hapishanelerde, sürgünlerde çürütülmeyecek. O zaman yasaları yapan, ahlakları sahte, ilimleri, felsefeleri hileli olmayacak. Şimdi haksızlığa, sefalete, esarete, sıkıntıya karşı koyabilme gücü gerekiyor. İnsanlar da bu duruma uzun süre dayanamazlar. İnsanda akıl, irade ve ülkü varken hor görülmeyi kabul edemez.”

Ziya Gökalp, yüz yıl önceden sahte değil, gerçek çıkış yolunu belirlemiş.

CHP ADAYLARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda söz, yetki, karar örgütün olacak demişti.

Özel, sözünü tutmadı ya da tutamadı. Söz, yetki ve karar, bazı seçim bölgeleri için çevresini saran birkaç kişinin oldu. 

Hem MYK üyesi hem PM üyesi hem milletvekili olan kimi isimler, belirgin kimi belediyelerin adaylarının belirlenmesinde hem etkili hem de yetkili oldular. Bu da yetmemiş, partide hiç kimse kalmamış gibi, kendilerini belediye başkan adaylığına atayanlar bile oldu.

CHP’de aday belirleme sürecinin olumsuz yanı böyle.

Bir de olumlu görünen yanı var. O da adayların büyük bölümünün gençleştirilmiş olması ve kadınlara daha çok olanak tanınması ve yeni adlara yer verilmesi.

Adaylar belirlendiğine göre, CHP’yi yönetenler başarı kazanmak istiyorlarsa artık seçime değin içlerine kapanıp yürüttükleri particilik oyunundan sıyrılıp parti ve seçmen tabanının demokratik istemlerine kulak vermeleri, yaşamın somut gerçeklerine geri dönmeleri gerekiyor.

ZEHİRLİ YIKIM

İliç’teki yıkım, bir kez daha kanıtladı:

Öç almayla, hırsla, doymak bilmezlikle geldiler; 20 yıl içinde güzelim yurdun her yanını kine, düşmanlığa, zehire boğdular.

Bu tutsaklığa, boyun eğdirişe, kirletilişe, ağulanışa karşı yurttaş direnci diri tutulmalıdır.Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları