Antimilitarizm YolundaDevrilen Çamlar…

10 Ekim 2011 Pazartesi
\n\n

\n

Almanyadan bir okurumuz, Sedat Çınar, gönderdiği elektronik postada, 7 Ekim tarihli Radikalde Oral Çalışların, Asker Sayısı Neden Hâlâ Azaltılmıyor?” başlıklı yazısında kullandığı sayıları soruyor. Şöyle yazmış Çalışlar, Almanya, 1.145 trilyon euroluk bütçesinin 31.86 milyar eurosunu yani yüzde 2.77sini askeri harcamalara ayırıyor. Türkiye ise 312 milyar TLlik bütçesinin 46.5 milyar dolarını askeri harcamalara ayırıyor. Dolar kuru 1.85 alınırsa, bu, bütçenin yüzde 27.6sı anlamına geliyor. Kaba bir hesapla, Türkiyenin bütçesinden askeri harcamalara ayırdığı oranın Almanyanınkinin yaklaşık 10 katı düzeyinde seyrettiğini görebiliyoruz.” \n

\n

Okur Çınar soruyor: Bu nasıl hesaptır? Haklı. Yazar, çalakalem, kulaktan dolma şeyler yazmış. Kaynak araştırmamış. Antimilitarist görünmeye çalışırken koca koca çamları devirmiş. Buna öğrenilmiş cehaletdiyorlar. Almanya verileri yanlış. Türkiyenin bütçesini TL cinsinden verdikten sonra, her nereden duymuşsa, askeri harcamaları da 46.5 milyar dolar olarak aktarıyor okura. Sonra da bunu, 1.85 TL dolar kuru ile çarpıp, Bütçenin yüzde 27.6sı askeri harcamalara gidiyor gibi dudak uçuklatan bir iddia ile çıkıyor ortaya. \n

\n

Köşe yazarlarının, yorumcuların okuyucuya karşı büyük sorumlulukları vardır. Yorumları kendilerini bağlar. Ama istatistiki verileri, olguları doğru aktarmak, çarpıtmamak temel kuraldır. Oral Çalışların, önce ülkelerin askeri harcamaları ve Türkiyenin yerini araştırması beklenirdi. Bunu yapacak becerisi yoksa, bir uzmandan yardım isteyebilirdi. Kaynaklar bellidir: Birincisi Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Ofisidir. Tüm ülkeler, BMye askeri harcamalarını bildirirler. İkincisi, İsveç merkezli kısa adı SIPRI olan (Stockholm International Peace Research Institute) düşünce merkezi, askeri harcama yıllığı yayımlar. İşte size 2010 yılında en çok askeri harcama yapmış 20 ülke ve payları: \n

\n

Görüldüğü gibi, Çalışların pek övündüğü 17nci büyük ekonomi olarak Türkiye, askeri harcamada da 16ncı sırada. Yazarın örnek verdiği Almanya ise 7nci sırada ve Türkiyenin harcadığının 3 katı askeri harcaması var. Aynı kaynağa göre, Türkiyenin askeri harcamaları son 10 yılda artmak bir yana, yüzde 22 azalmış. Son 10 yılda yüzde 59 artan ve 2010da 1.5 trilyon doları bulan askeri harcamalar içinde Almanyanın payı yüzde 3, Türkiyenin payı yüzde 1…\n

\n

SIPRInın bulguları bütün dünyada kabul görür ama bir de BM, Silahsızlanma Ofisine AKP hükümetinin verdiği 12 Nisan 2011 tarihli askeri harcamalar ile ilgili bildirgeye bakalım. 2010 askeri harcamaları yaklaşık 19 milyar TL olarak ifade edilmiş. Bunun yaklaşık yüzde 52si personel harcaması olarak belirtilirken silah ve mühimmat için yüzde 37si harcanmış, kalan yüzde 11in de cari harcamalara gittiği bildirilmiş. Googlea, “United Nations Disarmament - Military Spending yazarak ulaşılabilecek BMye verilmiş bu bildirge, SIPRInınki ile uyumludur. Türkiyenin askeri harcaması, milli gelirinin yüzde 2.7sinden ibaret. Bu da dünya ortalaması kadar bir tutar.\n

\n

*** \n

\n

Oral Çalışlar ve benzeri bazı sivil toplumcu geçinen zevat, AKPye yaranmak gayretiyle mi nedir, önce sloganımsı şeyler yazıp sonra altını doldurmak üzere gerçekliğin, olguların belini kırıp, canına okuyorlar. Bunu da okura hiç saygı duymadan yapıyorlar. Amaç, antimilitarist görünmek. Gelin görün ki, askeri vesayete karşı görünürken AKPnin polis vesayetini geliştirmesini, sivilleşmeolarak görecek kadar aymazlar. Örneğin sadece 2008-2011 döneminde merkezi bütçede asker bütçesinin payı yüzde 5e indirilirken, polis bütçesinin yüzde 7ye çıkarılmasına, sivilleşme adına omuz veriyorlar. \n

\n

Gerçekleri bu kadar sorumsuzca çarpıtanları, okura havale edelim. Bizim bu bahiste ne dediğimiz ise 13 Ocak 2010 tarihli yazımızdaki gibidir: \n

\n

Bizim özgür, demokratik bir toplum olmak için ne asker ne de polis vesayetine ihtiyacımız var. Ne istiyoruz? Çok basit: Daha az asker, daha az polis; daha çok demokrasi, daha çok sağlık, eğitim, barınma imkânı ve daha çok insanca, adil, demokratik bir yaşam...

\n\n

Yazarın Son Yazıları

27 Şubat 2013