Gül’den umutlar boş çıktı

07 Aralık 2012 Cuma

Cumhurbaşkanı Abdullah Gülün Büyükşehir Belediyeleri Yasası’nı onaylaması, bu yasa ile küçülen Yenimahalle ve Şişli belediyeleri sınırları içinde yaşayanlarda hayal kırıklığı yarattı. Dün görüştüğümüz Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Şişli sakinlerinin yasanın iptali yönünde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkını kullanacağını belirterek Adalete inanıyoruz, hakkımızı hukukumuzu sonuna kadar arayacağızdedi. Sarıgülün mahkemeden tek beklentisi, başvuruların en kısa süre içinde sonuçlandırılması.

\n

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile yasanın Köşkte değerlendirildiği aşamada yaptığımız sohbette Cumhurbaşkanı Gülün siyasete atıldığı yıllarda Yenimahallede oturduğunu anımsatarak Burayı en iyi bilenlerdendir. Oturduğu eve bizzat tüp takmışlığım var. Gece yarısı ayak oyunuyla yapılan bu değişikliği mutlaka iade edecektirdüşüncesindeydi. Onay sonrasında o da artık Sarıgül gibi umudunu Anayasa Mahkemesine bağlamıştı.

\n

Yasanın Anayasa Mahkemesinden dönüşünün iki ihtimali olduğuna inanıyor.

\n

CHP iptal isteyecek

\n

Bunlardan birincisi, ana muhalefet partisi CHPnin (belki de MHP ile birlikte) Anayasa Mahkemesine yapacağı iptal başvurusu. Nitekim CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın dün Parti yönetimi onaylarsa karşı olduğumuz yönler itibarıyla Anayasa yargısına gideceğiz. 29 kentte il genel meclislerinin, il özel idarelerinin kapatılması; 2950 belediyeden 1591ini, 34 bin 500 köyden 16 bin 82sini kaldıran anlayış yerel hizmetlerde etkinlik ve verimliliği sağlayamaz. İktisadi, sosyolojik yönetimsel sakıncaları var bu yasanıngörüşünü dile getirdi.

\n

Yasanın, belediye sınırlarının değiştirilmesine ilişkin maddelerinin de iptalini isteyeceklerini belirten Günaydın, Çıkarımıza uygun olsun olmasın, gece yarısı baskınıyla Yenimahallenin ve Şişlinin parçalanması kabul edilemezdedi.

\n

Yedi yargıç \tYenimahalle’de

\n

Yaşarın çözüm beklediği ikinci seçenek Şişlide olduğu gibi Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yöntemi. Yenimahalleden bir gecede Etimesgut ve Çankayaya bağlanan 200 bin Yenimahalle sakini adına başvurular önümüzdeki günlerde iletilecek.

\n

Bu resmi girişimlerin yanı sıra, Fethi Yaşar kendisi de mahkeme üyeleri ile görüşme niyetinde. Anayasa Mahkemesi üyelerinden 6-7 tanesinin Yenimahalle sınırları (değişmeden önceki) içinde şimdi oturmakta ya da geçmişte oturmuş olduğunu belirterek şunları söyledi:

\n

Başkan Haşim Kılıç ve üyelerden tek tek randevu isteyip görüşeceğim. Zaten bazı üyeler Yenimahallelinin tepkisini paylaşıyordur ya da oturdukları mahallelerde görüyordur. İnanıyorum ki hukuki bir karar çıkmasına yardımcı olacaklardır. Anayasanın 95. maddesi uluslararası sözleşmelerin iç hukuka üstünlüğüne hükmeder. BM Yerel Yönetimler Şartının 5. maddesi de bu tür değişikliklerin halka sorulması ve referandum yapılması gerektiğini vurgular. Yapılan yasal düzenleme Yenimahalle halkının istemlerine aykırı olduğuna göre yüce mahkeme bunu düzeltmelidir.

\n

Ret kararı \t\tbaşvuruları keser

\n

Ancak, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruya hazırlanan Sarıgül ve Yaşarı sürpriz bir netice bekliyor. Mahkemeye yakın kaynaklar CHPnin yapacağı başvurunun Şişli ve Yenimahalle sakinlerinin bireysel başvurusunun önünü keseceğine dikkat çekiyor. Eğer CHPnin iptal başvurusu Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilirse bu durumda yasanın anayasaya uygunluğunu en üst otorite tarafından teyit edilmiş olacak ve artık Türkiyede bireysel başvuru yolu tükenmiş olacak.

\n

Bu durumda Şişli ve Yenimahalle halkının önünde Strasbourgdaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dışında bir seçenek kalmayacak.

\n

Yazarın Son Yazıları

Büyü Bozuluyor 26 Ocak 2015
2014: 3Y Çöktü 29 Aralık 2014
Medyaya Çağrı 22 Aralık 2014
Barajın Arkasındakiler 8 Aralık 2014
Yasakla ve Yönet 1 Aralık 2014
Fakirliğin Fotoğrafı 24 Kasım 2014
Ağaç Meselesi 10 Kasım 2014