Göz yummak da istismar

Çocuklar eğitim, sağlık, barınma gibi evrensel haklara sahip olmasına rağmen binlercesi ihmal ve istismara maruz kalıyor.

20 Şubat 2020 Perşembe, 02:00

Eğitim ortamında çocukları koruma alanında farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), çocuk hakları konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyor. 

SEV Genel Müdürü Binnur Karademir, çocuk koruma politikalarının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek “Çocuklarımızı yetişkin dünyasına hazırlamak, en önemlisi de farkındalık sağlayıp koruyucu politikalar oluşturmak önceliğimiz olmalı. Bunun için de sadece müdür ve rehber öğretmenleri değil, temizlik görevlileri, servis şoförleri, veliler olmak üzere okul ortamındaki her bireyi bilinçlendirmeliyiz” dedi. 

KORUMA REHBERİ

Bu amaçla ilk SEV okullarında çalışma başlattıklarını anlatan Karademir, SEV Çocuk Koruma Politikası’nı oluşturduklarını, çocuk koruma komiteleri kurduklarını söyledi. Çocuk koruma rehberini hazırladıklarını belirten vakıf başkanı, şunları söyledi: 

“Sözleşme niteliğinde bir etik form hazırladık, şoföründen müdürüne hiçbir çalışan bu sözleşmeyi imzalamadan kurumumuzda göreve başlayamıyor. Bu birikimimizi devlet ve özel tüm okulların, eğitim camiasının, meslektaşlarımızın paylaşımına sunmak için çalışmalar yapıyoruz.”

BAKIM VERMEMEK ‘İHMAL’

Çocuğa gerekli olan şekilde gıda veya barınma olanağı sağlamamak veya ihtiyacı olan bakımı vermemek, uzun süre çocuğu evde yalnız başına bırakmak, çocuğun yeterli beslenmemesi, mevsime uygun giyinmemesi, sürekli karnının aç olması, banyo yapmaması, kirli kıyafetlerle dolaşması, ihtiyacı olan tıbbi ve ruhsal tedavinin sağlanmaması, okula göndermesi, sözlü aşağılama, çocuğun varlığını kabullenmeyi reddetmek, çocuğa yönelik ihmale örnek olarak gösterilebilir.

ÖRSELEME 

Fiziksel istismar, geniş anlamda çocuğun kaza dışı sebeple bir yetişkin tarafından yaralanması ve/veya örselenmesidir. Dayak ve her türlü fiziksel şiddet çocuğun fiziksel istismarı olarak nitelendirilmelidir. Fiziksel istismar ve ihmale uğramış çocuklarda bilişsel yetilerde bozukluk ve akademik başarısızlığa sık rastlanılmaktadır.

CİNSEL OBJE 

Cinsel istismar, çocuğun bir yetişkin tarafından zorlama, kandırma, menfaat, korkutma, tehdit ve baskı yollarıyla cinsel uyarı ve doyum için kullanılması, fuhuşa zorlanması veya fuhuş yaptırılması, cinsel obje olarak kullanılması ya da kullanılmasına göz yumulmasıdır.

UCUZ EMEK 

Ekonomik istismar, çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz etkileyen, yaşı ve gücü ile orantılı olmayan işlerde ucuz emek olarak çalıştırılmasıdır. Çocuk işçiliği bunun en çarpıcı örneğidir. 

PSİKOLOJİK HASAR 

Duygusal istismar, çocuğu olumsuz etkileyen tutum ve davranışlara maruz bırakarak ya da gereksindiği ilgi, sevgi ve bakımdan mahrum bırakarak toplumsal ve bilimsel standartlara göre psikolojik hasara uğratma halidir.  

Medya istismarı yazılı ve görsel basının, yasaları ihlal ederek, çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyecek şekilde yapılmış olan yayınlardır.