Hakkında soruşturma olmayan sendika temsilcisinin uzaklaştırılması yargıdan döndü: Keyfi kararın zararını öde

Yargı, SGK’de hakkında herhangi bir soruşturma olmadığı halde OHAL gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan, daha sonra da uzaklaştırma kararı uzatılan Büro Emekçileri Sendikası (BES) işyeri temsilcisi memuru haklı buldu. SGK mahkemenin memur hakkında soruşturma olup olmadığı sorusuna, “herhangi bir cevap verilemediğini” bildirdi. Uzaklaştırma kararını iptal eden mahkeme, SGK’den de neden olduğu zararı karşılamasını istedi.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2019 Çarşamba, 23:01

KESK’e bağlı BES SGK İzmir İl Müdürlüğü işyeri temsilcisi Ali Rıza Eroğlu OHAL gerekçesi ile hakkında herhangi bir soruşturma olmadığı halde kurum kanaatiyle 27 Aralık 2016 tarihinde açığa aldı. OHAL’in kalkmasının ardından Eroğlu hakkında herhangi bir soruşturma bulunmamasına karşın 30 Ekim 2018 tarihinde SGK Başkanlığı tarafından açığa alma süresi uzatıldı. Bunun üzerine Eroğlu dava açtı. İzmir 5. İdare Mahkemesi kararında, “Mahkememiz 11 Ocak 2019 tarihli ara kararıyla davacı hakkında başlatılmış bir disiplin soruşturması ve adli soruşturma bulunup bulunmadığı sorulmuş olup verilen cevabi yazıda, davacı hakkında idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin herhangi bir cevap verilemediği bildirilmiş, UYAP ortamında yapılan araştırma neticesinde davacı hakkında savcılıkça yürütülen bir soruşturmanın ve/veya mahkemeler nezdinde açılmış bir kamu davasının bulunmadığı görülmüştür” denildi. 

Mahkeme, SGK’nin görevden uzaklaştırma işlemini devam ettiren kararının hukuku aykırı olduğuna işaret etti. Mahkeme, “Diğer yandan anayasanın 125. maddesi uyarınca idarenin hukuka aykırı işlemi ile doğmasına neden olduğu zararları karşılaması gerekeceğinden davacının uyuşmazlık konusu işlem nedeniyle mahrum kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir” denildi. Açığa alma işlemini uzatan SGK kararını oybirliğiyle iptal eden mahkeme, tazminat istemini kabul ederken, Eroğlu’nun yoksun kaldığı parasal haklarının da yasal faiziyle birlikte SGK tarafından kendisine ödenmesini istedi.