Bunun adı ihaleye fesat karıştırma

CHP’ye göre Borç Üstlenim Yönetmeliği, 3. köprü ve havaalanı ihalelerinin koşullarını kökten değiştirdi ve ‘işe fesat karıştı’. TMMOB de dava açmaya hazırlanıyor.

Hüseyin Hayatsever
23 Nisan 2014 Çarşamba, 21:32

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), tartışma yaratan Hazine’nin “Borç Üstlenim Yönetmeliği”ni dava için incelemeye aldı. Yönetmeliği değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da “İş ihaleye fesat karıştırma noktasına gidiyor” dedi. “Şirketlerin böyle bir garanti verileceğinden haberleri var mıydı ?” diye soran Öztrak, TBMM’de de önerge verdi.

“Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelik” geçen cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlandı. 3. havaalanı, 3. köprü gibi dev projeleri kapsama alan yönetmelik ihaleyi alanların kredi borçlarına devlet garantisi getiriyor. Yönetmelik çıktığı günden bu yana geniş bir çerçevede tartışılıyor. Çevre, şehircilik, özelleştirme konularını yakından izleyen TMMOB bu yönetmeliği de incelemeye aldı. 3. köprü, 3 havaalanı projelerinin davalık olduğuna dikkat çekilirken, yönetmelik hakkında da incelemenin ardından yargı yoluna başvurulabileceği öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da ihalelere taraf olanlar başta olmak üzere yönetmelikten etkilenenlerin idare mahkemelerine, Danıştay’a dava açabileceklerini belirtti. “Borç Üstleniminin”ihale şartlarını tamamen değiştirdiğine dikkat çeken Öztrak, “Aslında iş ihaleye fesat karıştırılması noktasına da gidiyor. Acaba şirketlerin ihale sözleşmesi yapılmış olan projelere böyle bir garanti verileceğinden haberleri var mıydı ? Öyle mi razı oldular ? Yönetmelik ile ihale şartları değişti. Şimdi kredi aramaya çıktıklarında arkalarında Hazine garantisi var” dedi. Öztrak, yönetmeliğin neden 14 ay sonra çıktığının da açıklanması gerektiğine dikkat çekerek, “Kime ne avantaj sağlandı” diye sordu. Öztrak, yönetmeliği soru önergesi ile TBMM gündemine de taşıdı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yanıtlaması istemiyle önerge veren Öztrak, şu sorulara yanıt istedi:

“Ekonomide güven var ise neden özel kesim Hazine garantisi olmadan dış piyasalardan altyapı projeleri için finansman alamama durumuna düşmüştür ? Yönetmeliğin 5. maddesiyle borç üstlenim anlaşmalarının Resmi Gazete’de yayımlanmasının yasaklanmasına neden gerek duyulmuştur? Halka ve piyasalara bilgi verilmesinin projelerin geleceği açısından ne tür sakıncaları olduğunu açıklar mısınız? Bunun, saydamlığı azaltarak riski daha da artıracağını düşünmüyor musunuz ? 4749 Sayılı Kanun’un (Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun) 8/A maddesi 21 Şubat 2013’te yürürlüğe girmesine rağmen yönetmeliğin çıkarılması için neden bir yıldan fazla süre beklenmiştir ? Böylelikle bazı şirketlere ayrıcalıklar sağlanmış mıdır ? Yönetmeliğin Geçici 1. maddesi kapsamında, 4749 sayılı Kanunun 8/A maddesi yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale ilanına çıkılmış projelerle ilgili olarak müsteşarlık görüşünün, kısmi üstlenim taahhüdünün ve borç üstlenim limitinin uygulanmayacağı belirtilmektedir. Bu projelerin almış olduğu dış kredilerin üstlenimi Hazine tarafından nasıl yapılacaktır ? Yönetmeliğin 11. maddesiyle, Bakanlar Kurulu’na borç üstlenim anlaşması imzalandıktan sonra projenin finansmanı kapsamında müsteşarlık, kreditör ve ilgili taraflar arasında imzalanan tüm anlaşmalarda, müsteşarlığın yükümlülüklerinin kapsamını, maliyetini ve yükümlülüklerini yerine getirme usul ve esaslarını değiştirme yetkisi tanınmaktadır. Bu uygulamanın ihaleye fesat karıştırmanın önünü açacağını düşünmüyor musunuz ?”