‘Barış’ imzacıları için umut doğdu

Barış Akademisyenleri için İstanbul’da hapis cezası verilirken İzmir’de bildiriye imza atan Yaşar Üniversitesi’nden 4 akademisyene verilen idari cezalar mahkemece kaldırıldı. Cezası kaldırılan ‘Barış Akademisyenleri’nden biri olan Prof. Dr. Turgay Kurultay, “Baskılara rağmen vicdanını dinleyen hâkimlerin sesini duymak güzel” diye konuştu.

25 Şubat 2018 Pazar, 21:35

Barış akademisyenlerine İstanbul’da hapis cezası verilirken, İzmir’de idari cezaları bile iptal edildi. Bildiriye imza atan Yaşar Üniversitesi’nden 4 akademisyene verilen cezalar İzmir 1. İdare Mahkemesi’nce kaldırıldı. Rektörlüğün itirazı üzerine Bölge İdare Mahkemesi de akademisyenler Prof. Dr. Deniz Özdemir, Prof. Dr. Turgay Kurultay, Doç. Dr. Anıl Duran ve Yrd. Doç. Dr. Aycan Kapucu lehine karar verdi.

Üstelik mahkeme, davanın esasına ilişkin görüşünde metnin içeriğine atıfta bulunarak, bunun kınama cezası gerektirecek bir suç olmadığını vurguladı. Akademisyenlere en fazla “uyarı” cezası verilebileceği kaydedildi.

Özgürlük içtihadı

Akademisyenlerin avukatı Arif Ali Cangı, İstanbul’da barış akademisyenlerine verilen hapis cezasıyla İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nden çıkan kararın çeliştiğini, bu çelişkinin özgürlükler lehine giderilmesi gerektiğini söyledi. Cangı, “Bir yanda en fazla kınama cezasını gerektiren disiplin eylemi değerlendirmesi, diğer yanda terör örgütü propagandası suçu değerlendirmesi... Bu çelişkinin, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü lehine giderileceğini umut ediyorum. Zira bu konuda şimdiye kadar Anayasa Mahkemesi kararları ve AİHM kararlarıyla özgürlükler lehine içtihat oluşmuştur. Mahkemeler bu içtihatları emsal almalıdır” diye konuştu. Akademisyenlerden Kurultay ise “vicdanını dinleyen hâkimlerin sesini duymak güzel” dedi.