Darphane mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde doğrudan temin yoluna gidebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde doğrudan temin yapılabilecek.

Yayınlanma: 19.05.2022 - 11:53
Darphane mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde doğrudan temin yoluna gidebilecek
Abone Ol google-news

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile "Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3'üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar"ın yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.

Buna göre, Genel Müdürlükçe Kamu İhale Kanunu kapsamında yurt içinde veya yurt dışında yerli ve/veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerden yapılacak mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinde uygulanacak usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda Genel Müdürlük birimlerince öngörülmeyen durumların ortaya çıkması halinde, yazılı gerekçe düzenlemek ve söz konusu durumun ispatına yönelik kanıtlayıcı belgelerin saklanması kaydıyla mal ve hizmet alımlarıyla yapım işinin zorunlu olması veya pazarlık usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan acil ihtiyaçlara yönelik mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde doğrudan temin yapılabilecek.

Teklif mektupları ve eki cetveller, katma değer vergisi hariç olmak üzere, Türk lirası cinsinden ya da yabancı ülke para birimi olarak hazırlanabilecek ve ödemesi o para birimi üzerinden yapılabilecek.

Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerlerde, tedavüldeki Türk parası, bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler ile Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri teminat olarak kabul edilecek.

Alımlarda geçici ve kesin teminat mektupları süresiz olarak düzenlenebilecek.

Türk lirası esas alınarak yapılan madeni para pulu alımı ihalelerinde ise fiyat farkı, işe ait idari şartname ile sözleşmede belirtilen esaslara göre ödenebilecek.

İhalesi veya alımı yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde (doğrudan temin usulü ile yapılan alımlar dahil), 23 Şubat 2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun doğrultusunda ek fiyat farkı hesaplanabilecek ve/veya bu sözleşmeler devredilebilecek.


İlgili Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler