AİHM'ye yapılacak başvurularda yeni düzenleme

TBB Bilim Danışma Kurulu Üyesi Münci Özmen, AİHM'in İçtüzüğü’nün, bireysel başvuruların içeriği ile ilgili 47. maddesinde yapılan değişikliğin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe gireceğini bildirdi. Ayrıca, Yeni Uygulama Yönergesi’nin AİHM İçtüzüğünün 47. maddesinin, daha önce 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren değişiklerinin uygulanması ile ilgili yeni açıklamalar getirdiğine dikkat çekti.

25 Aralık 2015 Cuma, 16:03
Abone Ol google-news

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Bilim Danışma Kurulu Üyesi Av. Münci Özmen,  başvurularla ilgili yeni düzenlemeyi özetleyen açıklamasında şu bilgiyi verdi: “AİHM’ye başvuru, AİHM web sayfasında (www.echr.coe.int) yayımlanacak yeni başvuru formunu doldurmak suretiyle yapılacaktır. Gerçek kişinin/kişilerin başvurusunun Avukat(lar) tarafından yapılması durumunda, başvuru formunu Avukat(lar) ve başvuruda bulunan gerçek kişi/kişiler birlikte imzalayacaklardır. Başvuru formuna ayrıca vekaletname eklenmeyecektir. Tüzel kişinin başvurusunun yetkili temsilcisi tarafından yapılması durumunda, temsil yetkisini gösteren belge(ler) başvuru formuna eklenecektir. Başvurunun, Avukat(lar) tarafından yapılması durumunda, başvuru formunu yine, Avukat(lar) ve tüzel kişinin yetkili temsilcisi birlikte imzalayacaklardır. Avukat, aynı zamanda tüzel kişinin yetkili temsilcisi ise, başvuru formunu hem Avukat, hem yetkili temsilci olarak ayrı ayrı imzalayacaktır.”

Avukat Özmen, düzenleme hakkında, “Başvuru formunda, başvuran gerçek kişinin imzasının bulunmaması aşılamaz bazı güçlüklerden kaynaklanmışsa, bunun kanıtlanması gerekir. 6 aylık başvuru süresinin kaçırılmaması amacıyla imzanın eksik bırakılmış olması, haklı bir gerekçe değildir. Başvuru formuna, başvuru ve başvuranın temsili ile ilgili tüm belgeler eklenmelidir. Başvuru formuna eklenmesi gereken belgelerin eksikliği, haklı bir gerekçeye dayanmazsa, başvurunun inceleme yapacak birime gönderilmemesi sonucunu doğurur” dedi.

YENİ UYGULAMA YÖNERGESİ YENİ AÇIKLAMALAR GETİRDİ

Yeni Uygulama Yönergesi’nin AİHM İçtüzüğünün 47. maddesinin, daha önce 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren değişiklerinin uygulanması ile ilgili yeni açıklamalar getirdiğine dikkat çeken TBB Bilim Danışma Kurulu Üyesi Av. Münci Özmen, açıklamaların özetini de şöyle aktardı: "Başvuru formu, olayları (olguları), yakınma konularını ve başvurunun kabul edilebilirlik koşullarına uygun olduğunu gösteren bilgileri içermeli ve bu bilgiler, formun sayfalarına sığdırılmalıdır. Söz konusu bilgiler, başvuru formunun ilgili sayfalarında yer almazsa, başvuru AİHM İçtüzüğünün 47. maddesine uygun sayılmaz ve incelenmez. Başvuru formuna ek, sadece, başvuru formunun ilgili sayfalarında yer alan bilgilerin 'geliştirilmesi' gerekliyse yapılabilir. Bu ek, toplam 20 sayfayı geçemez. Aykırı durumda, başvuru incelenmez."