İntihar yaşı yükseliyor

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği'nin araştırmasında, Türkiye'de intihar (özkıyım) yaş ortalamasının yükselme eğiliminde olduğu, kadın-erkek oranının birbirine yaklaştığı, zehirlenme ile intihar girişiminin haziran, temmuz, ekim aylarında daha çok görüldüğü saptandı.

06 Ağustos 2011 Cumartesi, 12:36
Abone Ol google-news

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A. Hastanesi (BRSHH) Düşünen Adam Dergisi'nde, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği'nin bir çalışmasına yer verildi. Bu çalışma, 2007 - Ocak 2010 tarihleri arasında kliniğe kabul edilen 2 bin 550 hastadan, zehirlenme (entoksikasyon) nedeni ile yatan 540 hasta üzerinde yapıldı. Çalışmaya göre, 540 hastanın yatışının 474'ünün intihar girişimi kökenli olduğu tespit edildi. İntihar girişimi kökenli yatan 474 hastanın 361'i (yüzde 76.16) kadın, 113'ü (yüzde 23.83) erkeklerden oluştu.

Çalışmada en yüksek intihar girişimi sayısı, 169 hastayla 21-30 yaş grubunda görüldü. İkinci sırada ise 163 hasta ile 13-20 yaş grubu dikkati çekti. İntihar girişiminde bulunan hastaların yaş ortalamaları yıllara göre karşılaştırıldığında ise 2009 yılında saptanan ortalamanın 2007 yılına göre yüksek olduğu saptandı. Buna göre, yüksek yaş gruplarında, 50 yaş üstünde 2007 yılında hiç hasta yokken, 2008 yılında 55-60 yaş grubunda 2 intihar girişimi bulunuyordu, 61 yaş üstü hiç hasta yokken, 2009 yılında 61-70 yaş grubunda 7 hasta, 71 yaş üstünde 3 hasta bulundu. Araştırmada, "İlerleyen yaş gruplarındaki intihar girişimi her geçen yıl artış gösteriyor. Türkiye'de henüz 40'lı yaşlarda yüksek oranlar görülmese de, her yıl yaş ortalamasının artması, ileride daha yüksek rakamlara ulaşılabileceğinin sinyallerini veriyor" denildi.

İntihar teşebbüsü haziran

Çalışmada, intihar girişiminin aylarla ilişkisi de araştırıldı. Buna göre, tüm hastalarda intihar teşebbüsleri en fazla Haziran (yüzde 12.53), Temmuz (yüzde 11.66) ve Ekim (yüzde 11.23) aylarında olduğu görüldü. En az intihar girişiminin ise yüzde 2.16 ile Ocak ayında olduğu tespit edildi.
Kliniğin çalışmasına göre, telefonla aranan 40 yaş üstü hastaların intihar girişimi için neden vermek istemedikleri "oldu bir kere, bir daha olmaz" gibi pişmanlık ifadesi kullandıkları gözlendi. İntihar girişimine gerekçe olarak erkeklerin sırasıyla psikolojik bunalım, ekonomik nedenler ve ailesel sorunları gerekçe gösterirken, kadınlar, ailesel nedenler, psikolojik bunalım ve sağlık sorunları üzerinde durdukları belirtildi. Çalışmada, 40 yaş üstü hastaların 79,54'ünün evli olması da dikkat çekti.
Araştırmada intihar girişiminde yaş ortalamasının yükselme eğiliminde olduğu, kadın-erkek oranının birbirine yaklaştığı ve bazı aylarda zehirlenme ile intihar girişiminin daha çok olduğu tespit edildi. Çalışmanın bulgularının çok merkezli ileriye dönük yeni araştırmalarla desteklenmesi gerektiğini dile getiren uzmanlar, son yıllarda intihar girişiminde bulunan hasta sayısındaki artış kadar, girişimde bulunanların yükselen yaş ortalamasının da dikkati çektiğini ifade ettiler.