Kimlikle araç satışı 1 Kasım’da başlıyor: Kimlikle satış nedir? Kimlikle satış nasıl yapılır?

Kimlikle araç satışının başlayacağı Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklandı. Kimlikle satış nedir? Kimlikle satış nasıl yapılır? Kimlikle araç satışı ne zaman başlayacak?

Yayınlanma: 13.10.2023 - 16:08
Kimlikle araç satışı 1 Kasım’da başlıyor: Kimlikle satış nedir? Kimlikle satış nasıl yapılır?
Abone Ol google-news

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı canlı yayında konut ve otomobil piyasasına dair açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalarda kimlikle araç satışına geçileceği duyruldu.

KİMLİKLE ARAÇ SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci el ve sıfır araçların ilan sitelerinde belirlenen fiyat üzerine fiyatlarda şişkinlik olduğuna dair yapılan araştırmalar üzerine, Ticaret Bakanı Ömer Bolat 1 Kasım'dan itibaren kimlikle araç satış kararı uygulanacağını bildirdi. Ardından Bolat şu ifadeleri kullandı:

İlanlarda birinci elden daha yüksek ikinci el satış fiyatı yazamayacaklarını getirdik. Son olarak da 31 Ağustos’ta emlak piyasası ve oto piyasasında sahte ilanlar yoluyla fiyatları şişirme çalışması içinde olan uygulamalara karşı ilan sitelerini sorumlu tutan yönetmelik değişikliği yaptık. 2 ay süre verdik 1 Kasım’da uygulanmaya başlayacak. Burada amacımız piyasanın denetlenmesi, adil, istikrarlı bir şekilde satışların alışların düzene gelmesi.''

Resmi gazetenin 32295 numaralı sayısında şu ifadeler yer aldı:

Ticaret Bakanlığından:

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi

ve aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı fıkranın

mevcut (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkalarına ait ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik

ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:”

“c) Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası

ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamak. Doğrulanmış bilgilerin güncelliğini korumak ve bu bilgileri

saklamak.”

“ç) İlana konu taşıtın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamak.”

“f) Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri

almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça

alınan tedbirlere uymak.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenler

hakkında 6563 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, diğer hükümlere aykırı hareket edenler hakkında 6585 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari

para cezaları Bakanlıkça uygulanır.”

MADDE 4- Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

KİMLİKLE SATIŞ NEDİR? 

  • İlanı yayımlayan site, ilan sahibinin gerçek adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamalı. Doğrulanmış bilgiler güncelliğini korumalı ve bu bilgiler saklanmalı.
  • Yine ilanın yer aldığı site ilana konu taşıtın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamalı.
  • Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almalı, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymalıdır.

KİMLİKLE SATIŞ NASIL YAPILIR?

  • İlan sahibi gerçek adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını doğrulayacak işlemleri ilan vereceği site üzerinde doğrulamalıdır.
  • İlan veren kişi ilandaki taşıtın; birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce ilanın yer alacağı siteye doğrulatmalıdır.

İlgili Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon