Bazı Yeni Kitaplar (2)

10 Ocak 2015 Cumartesi

İki hafta önceki yazımı Prof. Dr. Doğan Kuban’ın kitaplarına ayırmıştım.
Bu hafta ise, zaten söz etmek için ayırdığım bazı kitaplar İstanbul ve Paris’teki saldırı ve cinayetlerden sonra öncelik kazanmış oldu.
Bunlardan ilki Eren Erdem’in Kırmızı Kedi Yayınları arasında çıkan “Devrimci Peygamber”idir.
Eren Erdem İslam dini konusunda özgün okumalar ve çalışmalarla kendisini yetiştirmiş genç bir yazar ve araştırmacı.
Fakat sadece bu kadar değil. Kitabın ilk bölümünde yer alan ilk iki yazı, “Kapitalist Modernite” ve “İnsanın Kendisine Yabancılaşması”, onun ekonomi, felsefe, düşünce tarihi alanlarında da birikimlerini ortaya koyuyor.
“Fuhuş” kavramının para karşılığında yapılan cinsel ilişki anlamından önce “sermaye birikimi” demek olduğunu ise, itiraf ederim ki onun bu kitaptaki bir yazısından öğrendim... Nitekim, aşırı fiyat için kullandığımız “fahiş fiyat” sözünün bu isimden türetilmiş bir sıfat olduğunu da böylece öğrenmiş oldum...

***

Gezi Direnişi sırasında adı bütün ülkece duyulan “Antikapitalist Müslümanlar” hareketinin önde gelen kuramcısı ve lideri R. İhsan Eliaçık’ın “Demokratik Özgürlükçü İslam” adlı yapıtı Tekin Yayınevi’nce yayınlandı.
Değerli dostum Eliaçık, bugüne kadar yayınlanan otuza yakın yapıtıyla, İslam dinini ona yapışan asalaklardan, pisliklerden, hırsızlık ve cinayet lekelerinden arındırarak, bu dine yeniden “Medine Sözleşmesi’nin adalete, eşitliğe dayalı sivil ve çoğulcu ruhu”nu kazandırmak için emek harcıyor. Bu kitabın-da özellikle İslam ve devlet ilişkisi konusunu bilimsel kanıtlarla irdeleyerek “Kur’an’da Şiddet, Cihat ve Savaş” “Dinde Zorlama ve Dinî Baskı”, “Kur’an’da Kadın ve Hakları” başlıklı bölümlerde, Kuran yorumlarında yinelenmek-te olan yanlışların altını çiziyor, bu yorumla-rın kutsal kitabın “indiği” dönemle bağıntılı olarak yapılması gerektiğini gösteriyor.

***

Arif Tekin adını Berfin Bahar dergisindeki ilanlarda görmüş ve bu dergide çok ilginç birkaç makalesini okumuştum.
Şimdi tümü “Berfin” yayını olan toplu yapıtları masamın üzerinde duruyor...
Sadece adlarını sıralamak bile kendi alanın-da nasıl üretken bir araştırmacı yazarla karşı karşıya olduğumuzu göstermeye yeterli...
İlk kitabı “Kur’an’ın Kökeni” ile Turan Dursun araştırma ödülüne layık görülen Arif Tekin’in, bunu izleyen, her biri üzerinde ayrı ayrı durulması gereken kitapları şu adları taşıyor:
“İslamda Cinsellik, Kur’an’da Kadın ve Hazreti Muhammed’in Hanımları, Sumerler’den İslama Kutsal Kitaplar ve Dinler, Kur’an’da Allah, İslam’da İçki, Bilinmeyen Yönleriyle Kur’an...”

***

Berfin Yayınları’ndan söz etmişken aynı konu alanında yine 2014’te yayınlanmış iki kitabına daha değinelim.
Değerli yazar ve araştırmacı arkadaşım Lütfi Kaleli, “Şeriatlaştırılan Türkiye”de, devletin din devletine dönüştürülmesi süreçlerini anlatıyor.
Yaşanmakta olan bu uğursuz süreçlere belgesel bir tanıklık kitabı bu...
Kitabın, Sivas’taki şeriatçı katliamı içinde yaşayıp görmüş bir canlı tanığın yapıtı olması onu ayrıca önemli kılıyor.
Özgür düşünce tarihimizin unutulmaz şehidi Turan Dursun’un ilk basımı 2003’te yapılan “Evren Bir Şaka mı?” başlıklı çok ilginç ve özgün “fantastik gerçekçi incelemesi”nin
3. basımı ise yine geçtiğimiz yıl Berfin Yayınları’nca yapılmış...

***

Hangi türden olursa olsun fanatizmin en nefret ettiği, başlıca düşman saydığı şey, akıl ve zekâ, özetle de düşünmektir...
İslam dinini, onu lekeleyen, bir cinayet dinine dönüştüren katiller, hırsızlar sürüsün-den arındırmanın en etkili yöntemi, ezberciliği bırakarak, bu dinin yapısı, özellikleri, ilkeleri, dünü, bugünü üzerinde kafa yormaktır.
Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da ezbercilik, sadece sıradan yurttaş için değil, pek çok aydınımız için de geçerlidir.
Bu nedenle, yukarıda anılan türden yapıtların daha da çoğalmasını ve okunup üzerle-rinde düşünülmesini diliyor, yazarlarını ve yayınevlerini kutluyorum...


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Sanal İstanbul 12 Nisan 2021
Düello 22 Şubat 2021
Tevfik Fikret'e 23 Kasım 2020