Konuk Yazarlar

Eğitimde P4C modeli

12 Kasım 2023 Pazar

Sınav sistemleri ve okullarda kullanılan geleneksel yöntemler birbirine paralel mi? Alternatif bir eğitim modeli olarak çocuklar için felsefe eğitim modeli (P4C) uygulanabilir mi? 

Yaratıcı ve geleceği kurmak için bu soruların yanıtlanması gerekiyor.

Günümüzde geleneksel eğitim modelinin uygulandığı okullarda hala ezbere dayalı eğitim modeli kullanılmaktadır. Okullarda verilen ezber bilgi ile sınavlarda sorulan "yeni nesil" sorular birbiriyle örtüşmemektedir. Yeni nesil sorular; bilgiyi değil, bilgiyi yorumlamayı öncelik edinen soru tipleridir. Bu soruların özellikleri ise uzun olması ve fazla görsel kullanılmasıdır. Bu sorularda öğrenciden bilgiyi yorumlaması ve bilgiyi kullanması beklenmektedir. Öğrencinin bilgiyi yorumlaması, analiz edip bir süzgeçten geçirip uygulayabilmesi elbette çok önemlidir. Fakat okullardaki eğitim hala ezbere dayalı- gelenekçi bir yöntem kullanılarak yürütülmektedir. Hal böyleyken öğrencilere yorum yapabilme, bilgiyi doğru işleyebilme fırsatı yeterince sunulamamaktadır. Sınav sistemi ile mevcut eğitim sistemi bir biri ile uyuşmazken ezber yöntemlerle, kalıplaşmış öğretim modelleri rafa kaldırılmalıdır. Hayatın doğal akışında var olan sorgulama, mantık yürütme, sebep sonuç ilişkisi, muhakeme yeteneği geliştirilmesi gerekmektedir. Bu geleneksel yapının yerine sunulabilecek alternatif yöntemlerden bir tanesi de P4C. Bu yöntem çocuklar, gençler için felsefe yöntemi olabilir mi? 

P4C NEDİR ? 

P4C, Philosophy for Children (Çocuklar için Felsefe) kısaltmasıdır. P4C, çocukların felsefi düşünmeyi öğrenmelerini ve tartışma yoluyla eleştirel düşünce becerileri geliştirmelerini amaçlayan bir eğitim programıdır. P4C, Matthew Lipman tarafından 1970'lerde ABD'de geliştirilmiştir. Bu modelle okullarda öğretilen kitaplarla sınırlandırılmış bilimin aksine sorgulama ve muhakeme ile birlikte verilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle öğrencilerde, toplumsal düzeyde var olan durumu fark etme, değerlendirme, şimdi ve geleceğe ilişkin sorunları, çözüm üretimlerini akılsal normlar çerçevesinde ifade edebilme, insan-dünya-bilgi çerçevesini derinlemesine bilmenin, sorgulamanın önemini kavrama, sorunlara, olgu ve olaylara çok yönlü olarak bakabilme yetisinin gerekliliğini anlama, insanlığı tümel olarak kavrayabilmenin yaşamsal düzlemde önemini fark ettirme hedeflerini uygulamaya geçirebilmek amacıyla P4C Pedagojisini hayata geçirmek çok önemli bir kazanım olacaktır. Gerek yapılacak atölye çalışmaları gerekse de seçmeli ders olarak müfredata eklenmesi bu pedagojiyi hayata geçirmek için atılacak ilk adımlardır. Unutulmamalıdır ki sorgulayan toplumlar sorgulayan nesillerle mümkündür. Her çocuk filozof doğar. Fakat bu potansiyel çok kırılgandır; beslenip korunmazsa sönmeye ve kırılmaya mahkumdur.

GİZEM YARBİL

EĞİTİMCİ


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Eğitimde P4C modeli 12 Kasım 2023

Günün Köşe Yazıları