Mümtaz Soysal

Baş Dönmesi

15 Ağustos 2011 Pazartesi
\n

\n\n\n

HERKESİN başına gelebilecek bir ruh halidir baş dönmesi: Şimdiye kadar başarılı olabildiğime göre bundan sonra da olurum, başarılar beni güçlendirdi, başarılı oldukça hayranlarım çoğaldı, başkaları üzerindeki gücümü pekiştirdi, insanları istediğim yöne çevirebilirim, sınırlamalara uymam, uyarılara aldırmamdüşüncesi kişinin kendini beğenmesine yol açıp özgüven kazandırır ama, aynı zamanda sağduyu frenlerini zayıflatıp baş dönmesi getirip tehlikeli bir gidişin başlangıcı da olabilir.

\n

Herkesin başına gelebilecek böyle bir ruh halinin iktidar sahiplerinin de başına gelmesi, elbet göz önünde tutulması gereken toplumsal bir sorundur. Baş dönmesinin topluma da bulaşıp herkesin hep birden istenmeyen bir sonuca sürüklenmesi kaçınılmazlaşabilir.

\n

Bu niteliği yüzünden elbet özgüvenden farklıdır kişisel baş dönmesi. Ama, kaynağının da özgüvendeki ölçünün kaçırılması olduğu yadsınamaz. Böyle olduğu içindir ki, neredeyse tek kişinin damgasını taşıyan bir iktidarca yönetilmekte olan Türkiye gibi bir ülkede Başbakan’ın özgüven derecesi dikkatle izlenmelidir. Çünkü, zaman zaman bu özgüvenin ölçü ibresinde ürkütücü aşırılıklar gözlemlenebiliyor ve baş dönmesinin olumsuz sonuçları seziliyor.

\n

Bu açıdan bakınca, one minuteolayının özgüven ibresine verdiği ivme ile Mavi Marmara seferine yeşil ışık yakış hatası arasında bir illiyet bağlantısı kurmadan durabilir misiniz?

\n

Aynı şekilde, Ankaranın Kaddafi ve Esadla ilişkilerinde Batılı çıkar çevrelerinin isteklerine uygun bir yol tutturmasına dıştan düzülen övgüler Türk diplomasisine yön verenleri abartılı bir özgüven çizgisine çekerek ülkeyi kendi ulusal çıkarlarına bile ters düşen özentisiz ifadelere ve başkalarının onurunu kırmaya sürüklemiyor mu?

\n

Oysa, Türkiye bir zamanlar iyi yetişmiş bürokratları ve sağlam kurumsal frenleriyle böyle sürüklenişleri önleyecek bir devlet yapısına sahipti. Asker-sivil işbirliğinin kim kimi yönlendirecek kargaşasına dönüştürülmesi ve eşgüdüm mekanizmalarının zayıflatılması, kişisel baş dönme olasılığını daha da tehlikeli duruma sokmuştur.

\n\n

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Çelişki Korkusu 19 Mart 2014
Acı 14 Mart 2014
Sayıştay Kararları 12 Mart 2014
İnsan 10 Mart 2014