Uygar Batı’nın ilkel dincileri

04 Ekim 2012 Perşembe
\n

\n\n\n

Müslümanları aşağılayan film Hıristiyan dünyasında depreşen ‘Haçlı’ kafasının ürünü

\n\n\n

İslam ülkelerinde infiale yol açan Müslümanların Masumiyeti adlı ABD filminin amacı nedir? Sinemada değil dolandırıcılıkta tanınan birinin böylesi bir kışkırtıcılığı üstlenmesini kimler destekledi?

\n

Sorular günlerdir tartışılırken, son yıllardaki benzer kışkırtmaları da akla getiriyor... Papanın Müslümanlığı eleştirmesi; Danimarkadaki Hz. Muhammet karikatürleri; İsviçredeki minare yasağı; Almanyada Müslümanları aşağılayan afişler... Hıristiyan dinciliğinin dışavurumları sanki giderek tırmanıyor.

\n

İnsan ister istemez düşünüyor; az gelişmiş Müslüman dünyasından diğer dinlere karşı böylesine ilkel tavırlar hemen hiç görülmedi. Gerçi, son Fetih 1453 de dahil kimi tarihle ilgili Türk filmlerinde, özellikle Bizanslılara yönelik Hıristiyanları incitebilecek motifler vardır. Ancak hiçbirisi özünde hakaretniyetli filmler değildir.

\n

Peki, çok gelişmiş, hatta uygarlaşmış kabul edilen Hıristiyan dünyasındaki doğrudan Müslümanlığa yönelik bu aşağılayıcı sataşmalar hangi kafanın ürünü olabilir?

\n

Yanıtı için Haçlı Seferlerini anımsamak gerekiyor belki... Vaktiyle Müslüman coğrafyaya saldıran Hıristiyan kralların yerini aynıdin aşkının sözde çağdaş!” sanatçıları almış olmasın?

\n

200 yıl sürdü

\n

Tarih kitaplarına göre Haçlı Seferlerinin amacı Kudüsü almaktı. Oysa Hıristiyanlığın doğduğu Anadoludaki Türk egemenliğine son vermek; dönemin fakir Avrupasına İslam dünyasının zenginliğini aktarmak; Asyayla ticaret yollarını ele geçirmek... Asıl nedenlerdi.

\n

Bu amaçla derlenmiş dinci ordularla 1096-1099da yapılan ilk seferde Haçlılar Kudüsü, Bizans da İzniki aldı; 1147-1149’daki 2nci seferde ise zafer Anadolu Selçuklularınındı... Papanın çağrısıyla harekete geçen Alman İmparatoru ve Fransa Kralı Anadoluya girdi, Şama bile saldırdılar ancak amaçlarına ulaşamadılar.

\n

3’üncü sefer 1189-1192deydi. Fransa Kralı Ogüst ve İngiltere Kralı Aslan Yürekli Rişar Kudüse denizden saldırdılar ama alamadılar. 4üncü sefer 1204teydi. Bizansa imparator adayı Angelosun davetiyle gelip İstanbulu yağmalayan Haçlılar, 1261e dek sürecek Latin Devletini kurdular.

\n

5’inci sefer ise 1228deydi. Alman İmparatoru II. Frederikin donanması Kudüsü kuşattı; başarısız oldu... 1248deki 6ncısında Fransa Kralı Sen Lui Eyyubilere esir düşmüş, rüşvet vererek ülkesine dönebilmişti... 7nci ve son sefer ise 1270te yine Luinin ordusuyla yapıldı. Ne var ki bu kez de ölümcül bir veba salgınına yenildiler.

\n

Bu seferlerde pusula, barut, kâğıt ve matbaanın ilkel şekli Avrupaya götürülmüş, Batının Doğudan ilk kazanımları elde edilmişti.

\n

Yaklaşık 200 yıl süren seferlerin günümüze yansıması Hıristiyan ülkelerin Müslüman toplumlara karşısömürgeci birliktelikleridir. Sanayileşmeyle gelişen Batı kapitalizminin uluslararası gücünü tanımlayan emperyalizme ise bugün artık küreselleşme!deniyor... ABD filmiyle doruğa çıkan Haçlı depreşmesi de Hıristiyan devletlerin küreselleşme şımarıklığından besleniyor.

\n

Emperyalist ordular İslam ülkelerine sözde demokrasiyi getirmek için Arap Baharı saldırılarını sürdürürken, sözde sanatçılarının da İslamiyete saldırı baharı!”nı yaşamaları rastlantı olabilir mi?

\n

Kışkırtma yarışı

\n

2005 Eylülünde Danimarka gazetesi Jyllands Postende Hz. Muhammeti aşağılayan karikatürler yayımlandı. Peygamberin terörist gösterilmesine İslam ülkelerinde aylarca süren tepkilere rağmen, Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya ve İspanyadaki kimi gazeteler aynı karikatürlere inadına yer verdiler... Dahası, dönemin ABD Başkanı Bush, gerilimden İran ve Suriyeyi sorumlu tuttu.

\n

Aynı günlerde Papa 16. Benedikt de yangına körükle gitti. 2006daki Almanya konuşmasında, 14.yyda yaşayan Bizans İmparatoru Paleologosun Hz. Muhammet hakkındaki getirdiği hiçbir yenilik yok; sadece kötü ve insanlık dışı şeyler sözlerini yineledi. İslam ülkelerindeki protestolar yükselince, aynı ülkelerden temsilcileri Vatikanda ağırlayan Papa, Batı medyasının manşete çıkardığı sözde özür konuşmasında demişti ki; birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz!

\n

Ancak ne o toplantıya katılan imamımız, ne de ilerleyen aylarda Papayı ziyaret eden bakanlarımız, Biz Anadoluda çağlar boyu zatenbirlikteyaşadık; bunu bilmeyen asıl sizlersiniz diyebilmişti...

\n

İşte kızışanbu süreçte İsviçre 2009 Kasımındaki referandumla minareleri yasakladı; ülkedeki 300 bin Müslüman yoksayıldı. 2012 yazında Müslümanlarısuçlu gösteren aranıyor başlıklı afiş Almanyayı donatırken, şu son ABD filmi de yalnız değildi... Çünkü Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo 19 Eylülde yine Hz. Muhammeti hedef alan karikatürler basarken, aynı karikatürler Frankfurttaki Alman Titanic dergisinde de yer aldı.

\n

Batıdaki bu Haçlı ruhu depreşmesinin süreceği anlaşılıyor. Türkiyeye düşen ise kızgın İslam gençlerine sakin olun demekle yetinmemek; emperyalizmi dize getirdiği onurlu tarihiyle küreselleşmenin Batıdaki şımarıklığını sorgulamak değil midir?

\n\n

Yazarın Son Yazıları

Gürhan Tümer... 3 Ekim 2013
Bugün Barış Günü 1 Eylül 2013
En Gencimiz Oktay Akbal 28 Ağustos 2013
Kıyılarda Teftiş! 25 Ağustos 2013
Ahmet Eyüce 21 Ağustos 2013
Eskişehir'deki 'Ergenekon' 14 Ağustos 2013