Olaylar Ve Görüşler

31 Mart sonuçları ve öneriler - Ali Serindağ

16 Nisan 2024 Salı

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel yönetim seçimleri sonuçlanmış, CHP büyük başarı sağlamış, birinci parti olmuştur. Seçim süreci eşit rekabet koşullarında olmamış, devletin tüm olanakları AKP adayları lehine kullanılmış, YSK’nin hatalı bir kararı ile yürütmenin tek temsilcisi olan cumhurbaşkanının faaliyetleri seçim yasakları dışında tutulmuştur.

Ancak tüm bunlar artık geride kalmış, yeni bir dönem başlamıştır.

ÖNEMLİ GÖREV

Hem AKP genel başkanı ve yürütme gücünü elinde bulunduran cumhurbaşkanına, hem seçimi kazanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere CHP yöneticilerine, hem de tüm siyasi partilerin yönetimlerine önemli görevler düşmektedir. Ülkemiz içine düşürüldüğü kutuplaşma ortamından hızla uzaklaştırılmalıdır. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarının işlerlik kazanması için herkes üzerine düşeni yapmalıdır.

Merkezi yönetimle yerel yönetimlerin birbirlerinin rakibi olmadıkları gerçeğinden hareketle, merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki vesayet denetimi, yerel yönetimlerin faaliyetlerine ve icraatlarına engel olacak şekilde kullanılmamalı, aksine yerel yönetimlerin hizmetlerine katkı sunmalı ve yol gösterici olmalıdır.

Devletimizin temeli olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri özenle korunmalı ve geliştirilmelidir. Toplumu bu ilkelere aykırı bir biçimde bazı kurumlar ve yapılar aracılığıyla dönüştürme çabalarına son verilmelidir.

DEMOKRATİK KÜLTÜR

Ülkemizde Tanzimat’tan bu yana modernleşme çabalarıyla birlikte uzun denebilecek yönetim uygulamalarının kazandırdığı önemli tecrübeler oluşmuştur. Osmanlı Devleti’nin son yıllarından yakın zamana kadar parlementer sistem ülkemizde uzun süre uygulanmış, yönetim sistemimiz ve idari yapımız buna göre şekillenmiştir. Bu sistem aynı zamanda demokratik sistemimizin gelişmesinde ve demokratik kültürün oluşmasında da önemli bir işlev görmüştür. Zaman içinde kazanılan bu tecrübeler ve alınan dersler bir yana bırakılmış “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” adı verilen, ülkemize ve yönetim geleneklerimize yabancı olan bir sisteme geçilmiştir. Bu sistemin bünyemize uygun olmadığı, siyasi partiler arasında (aslında siyasi parti mensuplarını da memnun etmeyen) ittifakları zorunlu kıldığı ve başka sakıncalara da yol açtığı kısa sürede görülmüştür. Bu nedenle parlementer sisteme tekrar dönülmesi konusunda uzlaşma yolları aranmalıdır.

Öncelikle de bürokrasideki hiyerarşik yapılanma, geçmiş deneyimler de dikkate alınarak yeniden oluşturulmalıdır. Bu cümleden olarak bakanlıklarda “müsteşarlık” kurumu, yardımcılıklarıyla birlikte yeniden kurulmalı, “bakan yardımcılığı” uygulaması sonlandırılmalıdır. 

Ali Serindağ

24. Dönem Gaziantep Milletvekili, (E) ValiYazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları