Olaylar Ve Görüşler

CHP ve seçim süreci - Cezmi DOĞANER

22 Şubat 2024 Perşembe

CHP üst yönetimi aday belirleme sürecinde parti içi demokrasi uygulanmamış, üyelerin katılımı ile önseçim beklentileri yapılmamış ve aday yapılmayanlardan bazıları partiden istifa etmişlerdir.

İstifaları doğru ve haklı bulmuyoruz. Yaşamı boyunca CHP’ye hizmet etmiş ve hiçbir yere seçilmemiş birçok partili ilkeleri ve inançları doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedirler.

TARİHSEL SORUMLULUK

31 Mart yerel seçimi, 22 yıldır Türkiye’yi yöneten çağdışı, gerici iktidarın hukuk ve demokrasiyi yok sayan uygulamalarına, halkı açlığa ve yoksulluğa mahkûm eden, rant uğruna çevreyi ve doğayı tahrip eden anlayışına, ülkenin yönetimini tarikatlara bırakan tutum ve davranışlarına karşı, demokratik, laik hukuk devleti ve çağdaş uygarlık isteyenlerin karşı karşıya olduğu seçimdir.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran CHP’nin, kurduğu Cumhuriyete karşı sorumluluğu var. Bugün bu sorumluluğu, her zamankinden daha çok öne çıkmış ve önem kazanmıştır. Aksi halde, Cumhuriyetin laik, demokratik, hukuk devleti yapısı yok olacaktır. Erdoğan, Cumhuriyetin yapılanmasını ve işleyişini değiştiriyor. Devleti, din kurallarına göre yeniden inşa ediyor. Bu bağlamda 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim, Türkiye’nin geleceği için yaşamsal önemdedir.

Gerçekten de demokrasinin yaşam biçimine dönüşmesinde yerel yönetimlerin rolü son derece önemlidir. Çünkü demokrasi kültürünün ve geleneklerinin yerleşmesi en küçük yerleşim biriminden başlayarak her aşamada katılımın sağlanmasıyla olanaklıdır. Bu anlamda sosyal demokratlar, yerel yönetimleri “demokrasi okulu” olarak görmektedirler.

YEREL YÖNETİMLERİN BAŞLANGICI

Avrupa’da yerel yönetimlerin-belediyelerin kuruluşları 1860’lı yıllarda başlar. İkinci Dünya Savaşı’nda Hitler faşizminin yerle bir ettiği Avrupa ülkelerinde sosyal demokrat partiler önce yerel yönetimlerde sonra, ulusal parlemento seçimlerinde seçimleri kazanarak iktidar oldular. 

Avrupa’yı yeniden kurdular ve inşa ettiler. Avrupa huzur, güven ve mutluluk içinde yaşayan insanların barış adası sosyal demokrat iktidarlar tarafından kuruldu. 

Demokrasi ve sosyal hukuk devletini kurdular. Halkı yokluk, yoksulluktan kurtardılar, iş sahibi yaptılar. Sanayileşmeyi ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirdiler. Bu durum başta CHP ve laik demokrasiye inananlar için büyük bir fırsat yaratıyor. Dünyada ve Türkiye’de onurlu ve güvenceli bir yaşam için demokrasi güçleri başarılı olmalı.

CEZMİ DOĞANER

AVRUPA SOSYAL DEMOKRAT HAREKETİ BAŞKANIYazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları