Özdemir İnce

Değirmende yoğurt öğütmek

05 Mayıs 2024 Pazar

Sözüm meclisten dışarı ama Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı öyle bir “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” yapmış ki sanki Türkiye’nin çağ dışında kalması için emperyalizm tarafından hazırlanmış ve sanki Suudi Arabistan tarafından verilmiş 100 milyar dolar bahşişle birlikte “milli”siz maarif vekili olan zata havale edilmiş.

Her anayasa, her yasa, her tüzük, her ideoloji toplum mühendisliği yapar ama başta anayasa olmak üzere hiçbiri demirci ya da marangoz değildir. AKP iktidarı 2024 yılında bir “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” hazırlamış ama mevcut anayasamızın 58. maddesini yok saymış. “Model”in hedef ve amacı öğrenciler olduğuna ve öğrenciler “gençler” kümesine girdiğine göre anayasamızı okuyalım:

Madde 58: Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır.

Veee işteee! “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” anayasamızın 58. maddesini yok sayıp kendince marangozluk yapmaktadır. Programda, “İslam ve barış konusu” ele alınırken, cihat kavramına yer verilmesi gerektiği vurgulanarak “Cihadın Çanakkale Muharebeleri, Milli Mücadele süreci ve 15 Temmuz’da olduğu gibi barışı sağlama ve vatanı savunmadaki rolüne vurgu yapılır” ifadeleri kullanılıyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? İslam Ansiklopedisi’ne göre yedi türlü olan “cihat”tan sadece “düşmana karşı cihat” ele alınmaktadır. İslama göre “düşmana karşı cihat”, Müslüman olmayan ülkelere yağma ve ganimet (mal ve insan) amaçlı açılan seferdir. Ama anayasamızın 58. maddesine göre gençlerimiz Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi doğrultusunda yetiştirilmelidir. Ama allayıp pullayıp görüşlere sundukları “şey” tekkeye mürit, tarikatlara köle yetiştirmekten başka bir amacı olmayan bir yutturmaca. İlan ettikleri sekiz ilkeyi gelin dut ağacı gibi silkeleyelim!

1- Söz, inanç ve davranışlarında tutarlı olma.

- Kuşkusuz “has” insan söz ve davranışlarında mutlaka tutarlı olmalıdır. Öte yandan “inanç”tan kasıt laik bir ülkede sadece İslam olamaz. Başka dinler ve dinsizler de var. Müslümanlar kadar Hıristiyan ve Musevilerin ve de öteki dinlerin ve dinsizlerin inanç ve davranışlarının uyumlu olması kuşkusuz gereklidir!

2- İnanca göre harekete geçme gücünü kendinde bulmak.

- Sadece İslama göre değil, her türlü inanca göre...

3- Milli ve manevi değerlere duyarlı davranmak.

- Vatandaşlık söz konusu olduğunda milli değerler kuşkusuz ortaktır ama vatandaşın “kendi” manevi değerlerine duyarlı olması tavsiye edilebilir. Ancak ortak manevi değerler olamaz!

4- Ülkedeki turist, göçmen, mülteci, sığınmacı gibi diğer ülke vatandaşlarına konuksever davranmak.

- Turist para harcayan yabancıdır, konukseverlik söz konusu değildir, ilgi hakkıdır. Geri kalanına “konuksever olma”nın ciddi bir gerekçesi olamaz. Haklı bir nedeni yoksa maddi ve manevi yüktür.

5- Sahip olduğu inancın gereklerini yerine getirmek.

- Sana ne, size ne!

6- Satın alacağı ürünlerin sağlıklı, temiz ve inancına uygun olmasına dikkat etmek.

- Kuşkusuz öyle! Museviye kurşun sıksan “Koşer”i çiğnemez. Yahudiler domuz yemez, tıpkı İslamiyette olduğu gibi yasaktır. Domuzdan başka at ve tavşan da yenmesi yasaktır. Ayrıca bütün sürüngen, kemirgen ve böceklerin de yenmesi yasaklanmıştır. Musevi inanışında et ve süt birlikte tüketilmez.

7- Milli ve dini bayramları coşkuyla kutlamak.

- Başüstüne emriniz olur!

8- Milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında sorumluluk üstlenmek.

- İnsanın aklına iki türlü aşı yapmak geliyor: Grip aşısı gibi koruyucu aşı ve yaban bitki ve ağacını aşılayarak besine dönüştürmek! Yaban elması, “medeni” elma gibi. Başka türlü, üçüncü tür aşı var mı? Önce sen iyi ve olumlu örnek ol! Senden sonra gelenlere doğal yollardan geçer.

Anam babam! Bilimin yerine dini geçirirseniz dünyanın yuvarlak olduğunu öğrencilere, gençlere söyleyemezsiniz! Kutsal Kuran’ın Bakara 22 ve Kaf 7 surelerine göre dünyanın döşek gibi düz olduğunu söylemek zorundasınız. Zaten bütün tektanrılı dinlere göre de öyledir.

Allah kimseyi sizin durumunuza düşürmesin! Amin!Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Hayırdır inşallah 14 Haziran 2024
Hukuksuz hukuk 11 Haziran 2024

Günün Köşe Yazıları