Ramazanda bir ay boyunca kapatılan yemekhaneler

07 Nisan 2024 Pazar

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, son birkaç yıldır olduğu gibi, yine ramazan ayı boyunca personel yemekhanesini kapatmış.

Önce 29 Şubat 2024’te ilgili müdürlüklere bir yazı gönderilerek “11.03.2024 tarihinde ramazan ayının başlaması nedeniyle, Yemek Yürütme Kurulu’nun yemek sayılarını planlaması açısından” öğle yemeği hizmetinden yararlanacak personel sayısı sorulmuş.

5.03.2024 tarihli yazıyla da “Alınan cevabi yazılar ile öğle yemeğinden faydalanacak personel sayılarının yetersiz kalması sebebiyle ramazan ayı süresince öğle yemeği verilemeyecektir” denerek merkez birimlere, Ankara’daki tüm ilçe müdürlüklerine bildirilmiş.

Daha sonra da tadilat yapılacağı ileri sürülerek personel yemekhanesi kapatılmış. Bu yazıların usulen yazıldığı, aslında amacın daha baştan ramazan ayında yemekhaneyi kapatmak olduğu, tadilat ve yemekhane ihalesini alan firmanın zarar edeceği gibi bahanelerin de kullanıldığı dile getiriliyor.

Bu da yetmezmiş gibi, kurumda çalışanlar, “bizzat Genel Müdür Mehmet Zeki Adlı tarafından personel odalarının tek tek gezilerek hal hatır sorma adı altında ‘Ramazan ile aranız nasıl’ şeklinde soru sorularak personele mobbing uygulandığını ve bir tür fişleme yapıldığını” iddia ediyor. İlginç olan şu ki Adlı, 2011’de görevinden istifa ederek AKP’den milletvekili aday adayı olduğunda “inancından dolayı 28 Şubat mağduru olduğunu” söylemişti.

***

Bu durumda haklı olarak bazı soruları sormak gerekiyor.

Kaç personel yemek yemeyi talep etti ve kaç kişi olsaydı yemekhane açık tutulacaktı? Mevzuatta böyle bir kriter mi var?

Ramazanda oruç tutanlar var diye oruç tutmayanların bir ay boyunca öğle yemeği hizmetinden yoksun bırakılması yasal değildir. Laik bir devletin kurumu bir din ibadetini gerekçe göstererek tüm memurları yılın aynı döneminde bir ay boyunca bir haktan yoksun bırakamaz!

Ayrıca tüm kurumlar yemekhane ihalesine çıkarken ramazan ayını göz önünde bulundurarak hazırlıklarını buna göre yapar. İhaleyi alan firmanın zarar ettiği gerekçesiyle memurların yemek hizmetini engellemek hak gaspına girer.

Son birkaç yıla kadar ramazan ayında yemekhane kapatılmıyorken ne oldu da şimdi bu uygulama kalıcı hale getirilmek isteniyor?

Yemekhanenin neresinde onarım yapıldığına ilişkin bilgi verildi mi? Diyelim ki bir binada yemekhane bu gerekçeyle kapatıldı, diğer müdürlüklerde de mi aynısı oldu?

***

Oruç tutmayan personel yemek hizmetini bir ay boyunca alamayarak mağdur olduğu gibi kurum içinde bu yolla baskıya da maruz kalıyor. Bir devlet memuru inançlı olmak zorunda olmadığı gibi, farklı bir inanca da mensup olabilir ya da sağlığı oruç tutmaya uygun olmayabilir.

İbadet edenler kendileri için ediyor; aynısını herkesin yapmasını beklemek ya da başkalarını haklarından mahrum ederek zorlamak yasal olmadığı gibi adil de değildir. Ne tadilat ne de yemek yiyecek personel sayısının azlığı bu baskıya gerekçe olabilir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde çalışanlar, son birkaç yıldır kurumda oluşan havada soluk almakta zorlandıklarını, bırakın görevde yükselmeyi ya da liyakaten atanmayı, bu gidişle muhalif memura yaşam şansı bile tanınmayacağını söylüyor! Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

İdam mahkûmu masumlar... 14 Haziran 2024

Günün Köşe Yazıları