Bankalardan firmalara "İşe Devam Finansman Desteği"

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım olarak yeni finansal destek adımlarını açıkladı.

25 Mart 2020 Çarşamba, 15:57

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan  “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım olarak  yeni finansal destek adımlarını açıkladı.

Bu kapsamda  Kamu Katılım Bankaları tarafından başta KOBİ’lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için “İşe Devam Finansman Desteği” hayata geçirilecek.

Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek.

İŞTEN ATMA OLMAMA KOŞULU

Finansman desteğini kullanacak firmaların 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmakta. Teminat eksiği bulunan firmaların, finansmana erişimi için Hazine Destekli KGF Kefaleti  de sağlanabilecek. Finansman desteği; 6 ay anapara ve kar payı ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık finansman oranı yüzde 7,5 olacak. 26 Mart 2020 tarihinden itibaren talepleri kabul edilecek.

KOBİ-KOBİ Dışı İşletmeler bazında azami finansman tutarları ise şöyle olacak:

Yıllık cirosu 0-25 milyon TL olanlara azami 10 milyon TL finansman desteği, 25-125 milyon TL cirosu olanlara 25 milyon TL destek ve 125 milyon TL cirosu olanlara ise 100 milyon TL destek verilecek.