A+ A-

Sağlık Bakanlığı’nın 100 milyonluk yatırım yaptığı proje bozuk çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 2017’de 107 milyon TL bütçe ayırdığı veri sisteminin bozuk olduğu ortaya çıktı.
Yayınlanma tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba, 23:30

Sağlık Bakanlığı, milyonlarca lira yatırıma karşın bozuk sistemden vazgeçerek “halihazırda çalışır durumda” dediği başka bir sistem önerdi ve “çalıştığı müddetçe devam” mesajı verdi. Bakanlığa bağlı Halk Sağlığı Kurumu’nun 81 ile gönderdiği yazıda, hastalara ilişkin veri toplayamadığı duyuruldu. Aile Hekimliği uygulamasına geçişin ardından verilerin elektronik ortama girilmesi amacıyla 7 yılı aşkın süredir başka hiçbir sistemden bilgi istenmeyen Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) yeterli bilgiyi sağlayamadı, verimli olamadı. Aile Hekimlerinin AHBS’ye girdiği verilerin “Karar Destek Sistemi (KDS)” isimli sistemde rapor formatında görmeyi amaçlayan Bakanlık, “yeni düzenleme çalışmalarını” gerekçe göstererek “verileri düzenli almasının mümkün olmadığını” bildirdi.

Hazır çalışıyorken

Bu sistem yerine Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) adlı sisteme verilerin girilmeye devam edilmesini isteyen bakanlığın yazısında, “TSİM hali hazırda çalışır durumdadır” ifadeleri yer aldı. KDS’nin bütün bileşenleri ile devreye girip düzenli çalışması sağlanıncaya dek tüm verilerin TSİM’e girilmesini isteyen Bakanlık, “TSİM çalıştığı müddetçe sürdürün” demesi yeni sisteme de güvenmediğini gözler önüne serdi.

107 milyonluk sistem

Bakanlığın 2017 performans raporunda “Sağlık politikalarının oluşturulmasında önemli rol oynayan ve hastane, hekim ve hizmet bazlı değerlendirmeler yapabilen sistem” olarak nitelediği KDS için “veri ambarları kurmak ve uygulamalarını iyileştirmek” hedefi yarım kalmış oldu. 2017 kaynak ihtiyacı tablosuna KDS’ye 107 milyon 348 bin 970 lira ayrıldı. Maliyetin 11 milyon 803 binini bütçeden ayıran bakanlık geri kalan 95 milyon 545 binini de bütçe dışı olarak döner sermayeden karşılamayı öngördü.

Her gün bir Cumhuriyet gazetesi alın, aldırın…
Comment disclaimer