Daha az prim ödeyip, daha az çalışacaklar

20 bakanlık ve kurum tütünle mücadele için eylem planı hazırladı. Plana göre sigara içmeyenler daha az SGK primi ödeyip, daha az mesai yapacak.

18 Ağustos 2018 Cumartesi, 21:07

 

Dünyada 7 milyon Türkiye’de 100 bin insan tütün kullanımı dolayısıyla hayatını kaybediyor. Önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada gelen tütün kullanımıyla mücadele planı hazırlayan 20 bakanlık ve kurum; tütün satışı için alt sınırın 21 yaş olması, kapalı alanlara yönelik denetimlerin artırılması, sigara kullanmayan personele pozitif ayrımcılık yapılması ve vergi oranlarının yükseltilmesi için mevzuat değişikliği yapmaya hazırlanıyor.

Başta çocuk ve gençleri tütün ve çeşitlerinden uzak tutmak ve kalıcı hale getirmek amacıyla 20 bakanlık ve kurum, 5 yıllık “Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” hazırladı. Türkiye’de kapalı alanlarda sigara yasağının uygulanmaya başlandığı 19 Temmuz 2009’dan bu yana yapılan tütünle mücadelelerin değerlendirildiği stratejik planlamada, tütün kontrolü için hayata geçirilecek yeni uygulamalar yer aldı.

Sigortaya indirim

Buna göre; egˆitim mu¨fredatında tu¨tu¨n u¨ru¨nleri kullanımının zararları konusunda farkındalıgˆı artırıcı o¨rnekler yer alacak. Dizi, film, tiyatro senarist ve yo¨netmenleriyle yazılı ve go¨rsel basın mensuplarına yo¨nelik egˆitim, farkındalık ve sertifika programları oluşturulacak. GSM operato¨rleri aracılıgˆıyla tu¨tu¨n u¨ru¨nlerinin zararları ve pasif etkilenim hakkında kis¸ilere bilgilendirici SMS’ler atılacak. Sigara bagˆımlılıgˆına yönelik tedavi hizmetleri, Sagˆlık Uygulama Tebligˆi (SUT) kapsamına alınacak. Sigarayı bırakmanın tes¸vik edilmesi amacıyla sigara kullanmayan personele yo¨nelik pozitif ayrımcılık uygulamaları hayata gec¸irilecek. Bu kapsamda, mesainin 30 dakika erken bitirilmesi, 1 yıl ic¸in 7 gu¨n fazladan yıllık izin hakkı tanınması, sigorta primlerinin du¨s¸u¨ru¨lmesi, hic¸bir c¸alıs¸anın sigara ic¸medigˆi sigarasız is¸letmeler ic¸in vergi indirimi uygulaması, c¸ocuk ve aile yardımı tutarlarının arttırılması gibi teşvik edici düzenlemeler yapılacak.

Yasal sınır 21 olacak

Reklam, promosyon ve sponsorlugˆun önlenmesi amacıyla tek tip du¨z paket uygulamasına gec¸ilmesine yo¨nelik mevzuat degˆis¸ikligˆi yapılacak. Mevzuat değişikliğinin ardından 2019’da tek tip düz paket uygulamasına geçilecek. Tu¨tu¨n u¨ru¨nu¨ satıs¸ı için alt sınır 21 yas¸a çıkarılacak. Tu¨tu¨n mamullerinin u¨retim, ithalat, satıs¸ ve sunumundan gelir elde edenlerin o¨deyecekleri vergi tutarlarının, ithal tu¨tu¨nden alınan vergi oranları yükseltilecek. Bu yıl içinde ithal tütünden alınacak yeni bir vergi sistemi için gerekli taslak mevzuat hazırlanacak ve 2019’da ilgili mevzuat hayata geçirilecek. Ayrıca tüp bebek tedavisi ücretinin geri ödeme kapsamında kars¸ılanabilmesi için anne ve baba adayının sigara kullanmaması s¸artı aranabilecek.

Sigara dumanı öldürüyordu

20 bakanlık ve kurumun bir araya gelerek ortaya çıkardığı rapora göre; önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada tütün kullanımı geliyor. Dünyada 7 milyondan fazla, Türkiye’de ise 100 binden fazla kişi tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar dolayısıyla hayatını kaybediyor. 7 milyondan 1 milyonu ise tütün ürünü kullandığı için değil sadece tütün dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybediyor. Dünya genelinde tütün ürünlerini kullananların yaklaşık yüzde 80’i ise düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor.